V poletnih mesecih sta Ministrstvo za infrastrukturo in Direkcija RS za infrastrukturo na pobudo in prizadevanja Občine Trbovlje pričela z zamenjavo oken na objektih Vodenska cesta, ki so varovani kot kulturna dediščina.

Na vsakem objektu je bilo zamenjanih okrog 30 oken. S tem so zagotovili pasivno protihrupno zaščito za te objekte. Ker so objekti pod spomeniškim varstvom, so bila okna predhodno potrjena tudi s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Projekt so bil zaključili v novembru. Okna na vseh objektih so enaka in tvorijo bolj poenoten videz kolonije. Okvirna vrednost naložbe je znašala 190.000 evrov.

Projekt bodo še nadaljevali, saj je obremenjenost s hrupom na tem delu Trbovelj velika. Ocene pretoka vozil so takšne, da se po cesti ob Vodenski na dan pelje kar 10.000 vozil.

Na potezu glavne ceste skozi Trbovlje od Bevškega do centra (3 km) stoji 67 stavb (43 v osrednjem delu in 24 v razširjenem predelu). Zaenkrat je bil odziv za protihrupno pasivno zaščito objektov slab, vendar na Občini Trbovlje računajo še na kakšno prijavo. Protihrupne zaščite še na delu stavb na tem področju mesta se nameravajo lotiti spet prihodnje leto.

Savus

Foto: arhiv Občine Trbovlje