V letošnjem letu bodo v Trbovljah zaključili kar štiri evropske projekte iz Dogovora za razvoj regij v skupni vrednosti več kot 7,7 milijona evrov. Ti projekti so po mnenju Občine Trbovlje za lokalno skupnost in regijo izjemnega pomena, saj postavljajo temelje nadaljnjemu razvoju in napredku.

Kanalizacijsko omrežje

Občina Trbovlje izvaja naložbo v posodobitev kanalizacijskega omrežja, s katero bo dosegla skoraj 99% priključenost na kanalizacijsko omrežje. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kohezijskega sklada. Celotna investicija znaša 581 tisoč evrov, od tega predstavlja prispevek EU iz kohezijskega sklada 344 tisoč evrov, prispevek Ministrstva za okolje in prostor 60 tisoč evrov in lastna sredstva Občine 175 tisoč evrov.

OIC Nasipi

S posodobitvijo OIC Nasipi v Trbovljah zboljšujejo pogoje za delovanje obstoječih podjetij in z ureditvijo infrastrukture na tem industrijskem področju mesta povečujejo urejenost delovnega okolja. »Posodobljena obrtno – industrijska cona bo izboljšala potencial podjetij, izboljšanemu poslovnemu okolju bo sledilo povečanje števila novih delovnih mest,« so prepričani na Občini Trbovlje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Celotna investicija znaša 2,8 milijona evrov, od tega predstavlja prispevek EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 1,7 milijona evrov, prispevek Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo skoraj 580 tisoč evrov in lastna sredstva Občine skoraj 510 tisoč evrov.

Kolesarske poti

Z umestitvijo kolesarskih poti po mestu so pričeli ta mesec. Povezovale bodo sever in jug mesta. Z njimi bi radi vzpodbudili občane in občanke, da postane kolo na nov način prevoza po opravkih po mestu. Zato bodo uredili tudi dodatna postajališča za kolesa in razširili sistem uporabe e-koles v Trbovljah.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Celotna investicija znaša več kot 2,2 milijona evrov, od tega predstavlja prispevek EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 1,3 milijona evrov, prispevek Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo skoraj 330 tisoč evrov in lastna sredstva Občine 615 tisoč evrov.

Zasavski podjetniški inkubator

Na Občini Trbovlje so še posebej zadovoljni, da ustvarjajo spodbudno delovno okolje za novo nastala in obstoječa podjetja. Zasavski podjetniški inkubator bo z vzpostavitvijo ustrezne infrastrukture omogočal spodbudno okolje za nastanek inovativnih idej, hkrati pa poskrbel, da bodo ta podjetja imela prostor, v katerem bodo skrbela za razvoj. Rok za izgradnjo je 31. marec, nato sledi oprema prostorov, prve inkubirance pa bi lahko začeli sprejemati že  poleti.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Celotna investicija znaša več kot 2 milijona eveov, od tega predstavlja prispevek EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 1,2 milijona evrov, prispevek Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 410 tisoč evrov in sredstva Občine skoraj 410 tisoč evrov.

Savus

Foto: arhiv Savus