Prejšnič sem pisal o širšem pogledu ter o razvijanju sistemskega razmišljanja. Tokrat pa bom opisal princip, za katerega menim, da prav tako močno vpliva na uspešnost vodenja ter osebno rast. In obenem s prstom kaže na duh časa današnje družbe.

Vir: alluregraphicdesign na Pixabay

Vodje in managerji se v tem pogledu ločijo na dve vrsti – na tiste, ki vodijo in upravljajo skladno z naučenim, ter tiste, ki sprejemajo nove probleme oziroma izzive in se s temi učijo in nadgrajujejo svoje spretnosti.

Prvi pri svojem načinu dela izpopolnjujejo veščine izogibanja problemom (in iskanja bližnjic), drugi pa izpolnjujejo veščine reševanja problemov, iščejo nova orodja za izzive ter si ob tem bogatijo svoj ‘pas z orodjem‘.

Pas z orodjem je zanimiva analogija reševanja problemov, kjer vodja z vsakim rešenim problemom na pasu pridobi novo orodje. Na probleme, s katerimi se sreča, lahko gleda kot na ovire, ki zavirajo rast in napredek. Lahko pa jih v duhu omenjene analogije vidi kot priložnosti, ki ponujajo bogate izkušnje.

Pas predstavlja skupek izkušenj, rešitev za raznovrstne izzive – modrost, ki jo vodja gradi. Orodje, ki ga obeša na svoj pas, pa predstavlja posamezne rešitve za probleme.

Reševanje problemov

Ko vodja pri delu naleti na problem, ga oceni kot izziv, za katerega išče rešitev. Lahko pa se mu izogne, ker problemov ne mara – saj ti zahtevajo nenačrtovan fokus in trud. Tako se uči izmikati problemom, iskati bližnjice, ter odgovornost prelagati na druge.

Ljudje pogosto pravimo, da imamo občutek, da nam problemi sledijo – da jim ne moremo pobegniti. Po zgoraj omenjeni analogiji se zdi to edino smiselno. Če se problemu, izzivu izognemo, zanj nismo našli rešitve – orodja. In ko (kadarkoli) spet naletimo na isti (ali podoben) problem, za pasom še vedno nimamo rešitve zanj.

Ko pa si vzamemo čas in za problem najdemo rešitev, na pasu dobimo novo orodje. S tem problem izgine – imamo rešitev, izziva ni več; preprosto ne obstaja več.

Gary Vaynerchuk je nedavno objavil zanimiv prispevek o tem, kako ljudje svojih ambicij pogosto ne izpolnimo zaradi lastne negotovosti. Da bi dosegli zmago in odobravanje občinstva, se v obupu raje odločamo za hitre instantne rešitve – bližnjice.

In svet okoli nas je žal zgrajen na (pre)mnogih takšnih ‘bližnjicah’, zaradi katerih pogosto ne znamo več ločiti, kaj je prav in kaj narobe.

Vzajemnost in skupna dobrobit

Kako je ta princip pasu z orodjem povezan z vzajemnostjo, pomočjo drugim ter napredkom in dobrobitjo skupnosti?

Ko rešimo izziv, je naš pas bogatejši za novo rešitev. S tem pa je bogatejše tudi naše obzorje oziroma širina nabranih izkušenj. Izogibanje problemom pa nas dejansko ropa dodatnih izkušenj in širjenja obzorja. Nasprotno pa lahko v pomoči drugim pri reševanju njihovih izzivov najdemo prednosti zanje in zase.

Ker na izzive drugih lažje gledamo objektivno, v odsotnosti čustvene vpetosti in ega, lažje najdemo več možnosti in rešitev. Kot opazovalci se lahko izognemo slepim pegam (preveč) fokusiranega pogleda. Zaradi tega pogosto ne vidimo rešitve, ki se nam skriva tik pred očmi.

Seks idej

Tretja, s pasom za orodje in širšo skupnostjo povezana prednost pa je v novih kombinacijah med posameznimi ‘orodji’. Razvpiti upravitelj tveganih skladov, avtor in podjetnik James Altucher v eni izmed svojih knjig ta princip opisuje kot ‘seks idej’.

Ko povezujemo med sabo navidezno nepovezane ideje, se rojevajo nove – ideje, rešitve, orodja. Več orodij imamo na pasu, več je novih možnosti in idej za reševanje kompleksnejših problemov. To pa je tudi eno od osnovnih načel osebne rasti.

Naslednjič bom opisal že večkrat omenjeno ego stanje, ki nas – kadar z egom ne znamo upravljati – pri vodenju sebe in drugih precej ovira in nam povzroča ogromno preglavic.

Borut Kmetič


Po formalni izobrazbi sem diplomirani varstvoslovec informacijske varnosti, sicer pa imam precej izkušenj s področja vodenja in presoje ISO sistemov, svetovanja s področja informacijske varnosti, varstva osebnih podatkov, vodenja kakovosti, procesov in organizacijske kulture.

Kot sistemski inženir imam veliko operativnih izkušenj v IT-ju in na navedenih področjih. Pri zadnji zaposlitvi sem bil v vlogi vodje informacijske varnosti (cISO) v večji mednarodni kripto finančni instituciji. Tej sem se pridružil pri sanaciji ogromnega hekerskega vdora in postavljanju učinkovitega sistema informacijske varnosti.

Po naravi sem precej (samo)kritičen in vedno v iskanju izboljšav. Izzive rešujem s  celovitim sistemskim pogledom, s katerim lažje ocenim posamezno situacijo ter tako najdem bolj učinkovite strateške rešitve.

Ker verjamem v medsebojno pomoč in temu posledično osebno rast, vedno iščem priložnosti, da lahko pomagam drugim. Ker na probleme drugih lahko gledam bolj objektivno, lažje najdem rešitve, ki se včasih skrivajo tik pred očmi.

Borut@SmartAssets.it

Borut@Medium

Borut@Quora