ponedeljek, 20 maja, 2024

Iz te kategorije

Parkirajte izgovore drugam!

Občina Trbovlje se je pridružila projektu Parkiraj izgovore drugam, ne na mesta, rezervirana invalidom, ki ga izvaja Agencija Republike Slovenije za varnost prometa. Redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavja bodo tako v okviru svojih pristojnosti do 18. decembra izvajali poostren nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil na parkirnih prostorih, označenih za invalide. »Pomembno je, da spoštujemo predpise in smo solidarni do skupine voznikov, ki so postavljeni v depriviligiran položaj,« so zapisali v sporočilu na Občini Trbovlje.

Ob mednarodnem dnevu invalidov, 3. decembru, so Fakulteta za varnostne vede, Javna agencija RS za varnost prometa in Mestna občina Ljubljana nadaljevali s kampanjo in spremljajočimi aktivnostmi »Parkiraj izgovore drugam! Ne na mesta, rezervirana za invalide«, ki vključuje tako ozaveščanje širše javnosti o neopravičenosti in posledicah parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide, strokovne posvete in tudi poostren nadzor nad neupravičenim parkiranjem. Kampanji se je pridružilo kar 24 slovenskih občin, od tega vseh 11 mestnih občin. In med njimi tudi občina Trbovlje.

Ob tej priložnosti je Javna agencija RS za varnost prometa (AVP) pozvala občine k poostrenemu nadzoru razmer na parkirnih mestih, rezerviranih za invalide. Za pobudo so se na AVP odločili na podlagi rezultatov raziskave, ki jo je izvedla Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru pod vodstvom doc. dr. Aleša Bučarja Ručmana. »Že ob predstavitvi rezultatov raziskave smo izpostavili, da so razmere glede parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide, zaskrbljujoče. Število kršitev je zelo veliko, poseben signal pa daje podatek, da skoraj 30 odstotkov kršiteljev neupravičeno parkira na mestih, rezerviranih za invalide tudi takrat, ko so v neposredni bližini prosta druga parkirana mesta. Gre za dejanje, ki je v nasprotju s formalnimi pravili in tudi družbenimi normami oz. je nemoralno. Gre za sebičnost, ki oškoduje tiste, ki jim takšna parkirna mesta sploh omogočijo mobilnost,« je izpostavil vodja raziskave doc. dr. Aleš Bučar Ručman.

Igor Velov, direktor AVP, je ob tem podaril: »Neupravičeno parkiranje na mestih, rezerviranih za invalide, nazorno prikazujejo nizek nivo kulture v prometu, pomanjkanje strpnosti in tudi solidarnosti. V projektu ozaveščamo, seznanjamo ljudi s posledicami takšnih kršitev, žal pa pri nekaterih posameznikih notranji moralni mehanizmi niso dovolj in učinkuje le zunanji nadzor in kazen. Čas za poostren nadzor je primeren, saj gre za december, ko se število obiskov javnih prireditev poveča, več pa je tudi obiskov nakupovalnih središč.«

Isti avtor