Pri prenovi ceste v Loke so se lotili ureditve najbolj nevarnega odseka od priključka na Obrtniško cesto do opornega zidu nasproti  vulkanizerstva Pangeršič. Izvajalci so zamenjali celotni ustroj vozišča, zaradi česar so bila potrebna obsežna zemeljska dela. Vozišče so skladno s prostorskimi možnostmi razširili in asfaltirali, uredili so izogibališče. Sanirali so usad, da so brežine sedaj utrjene deloma z vtisnjenimi skalami, deloma z opornim zidom, deloma so zatravljene in urejene pod ustreznejšim nagibom. V celoti so obnovili in dogradili odvodnjavanje. Prav tako so dogradili javno razsvetljavo in glede na novo ureditev prestavili podzemni električni vod.
ZT