Rudarska dejavnost je zagotovo najstarejša gospodarska panoga na območju Litije in Šmartnega. Arheološko najdišče na vrhu Sitarjevca kaže, da so v Litiji rudarili že v času Keltov. Sicer pa je prvo pisno dokazilo o rudarjenju na tem delu nagrobni spomenik rudarskemu mojstru Cristofu Brukherschmidu z letnico 1537. Spomenik so s pokopališča v Šmartnem pri Litiji prenesli v tamkajšnjo cerkev.

V Sitarjevcu so izkoriščali različno rudo, predvsem svinčevo in živosrebrovo. Kopali so še rudo, ki je vsebovala cink, baker, železo in proti koncu rudarjenja predvsem barit. Katero rudo so odkopavali, je bilo odvisno od povpraševanja in cene na trgu.

Leta 1881 so za potrebe taljenja izkopane rude na levem bregu Save zgradili topilnico svinčeve in živosrebrove rude. Tja so jo transportirali s tovorno žičnico, dolgo 364 metrov, kakor tudi z vozovi čez lesen most čez Savo, zgrajen leta 1855. Topilnica je zaradi izpusta strupenih žveplenih plinov negativno vplivala na zdravje ljudi, živali in rastlinja. Zaradi številnih pritožb nad onesnaženjem je vodstvo topilnice leta 1913 zgradilo dodatne in višje dimnike, vendar to ni dosti pomagalo. V letu 1920 je prišlo do množičnega pogina čebel. Vzrok je bil v uvoženi, manj kakovostni rudi, ki je vsebovala več žvepla. Sledila je tako imenovana čebelarska pravda, ki je trajala več let, od 1921 do 1926 leta. Posledica je bila zaustavitev obrata, h kateremu je pripomogel tudi padec cene svinca na trgu. V topilnici so dokončno demontirali vse naprave leta 1930.

Topilnica je skupaj z vlakom, cerkvijo sv. Nikolaja, hribom Sitarjevec in žičnico vidna na sprednji strani srebrnika, izdelanega iz srebra, pridobljenega v litijski topilnici. Leta 1886 jim je namreč uspelo pridobiti nekaj srebra iz svinčeve rudi in so ga 3,699 kilograma poslali tudi v glavno kovnico na Dunaj, kjer so izdelali omenjene srebrnike. Na drugi strani srebrnika je naziv rudnika s simboličnim napisom »prvi srebrni pogled«.

V vsej zgodovini delovanja rudnika ga je imelo v lasti več lastnikov, rudarjenje pa je bilo večkrat prekinjeno, zaključeno pa leta 1965, ko so rudarske raziskave pokazale, da nizka vsebnost kovin v rudi ne omogoča več rentabilnega odkopavanja.

Ker je Rudnik Sitarjevec naravna dediščina državnega pomena, je naložba vanj nujna za vzpostavitev doživljajskega turizma. Trenutno so izvedli dela na portalu in izvoznem rovu v dolžini 100 metrov, kjer so stabilizirali, poglobili in zavarovali rove. Gre za dela prve faze, ki so zaključena, tako da je prvih sto metrov rudnika nared za oglede.

Slavnostna otvoritev je predvidena 3. decembra ob 15. uri.

ZT