Posredujemo izjavo za javnost občine Trbovlje v zvezi s ceno daljinskega ogrevanja.

Na občini Trbovlje so zapisali: »Obveščamo, da smo bili iz medijev, tako kot ostali občani, seznanjeni s povišanjem cen daljinskega ogrevanja. Da o tem nismo bili obveščeni s strani vodstva komunale, se nam zdi nedopustno. Ne vodstvo komunale, ne nadzorni svet, lastnika o podražitvah oziroma uskladitvah nista obvestila.

Povišanje variabilnega dela toplote iz 108,076€/MWh (februarju 2023) na 178,665€/MWh z DDV (od 1. avgusta 2023 dalje) ni v skladu z danimi obljubami lastniku. Poslovodni organ Komunale Trbovlje je namreč lastniku večkrat zagotovil, da v letošnjem letu ne pričakuje kakršnih koli podražitev.

Ker Občina Trbovlje in župan nimata nikakršnih vzvodov na formiranje cen komunalnih storitev, nas skrbi, kaj se bo v prihajajočih mesecih še dogajalo s cenami drugih storitev komunale, poleg ogrevanja.

Ob vsem tem je potrebno povedati, da na zadnji seji občinskega sveta ni bil potrjen rebalans gospodarskega načrta Komunale Trbovlje za letošnje leto. Glede na rekordno napovedane prihodke z naslova komunalne energetike v višini cca 3,7 milijona evrov pričakujemo, da bo vodstvo komunale poiskalo notranje rezerve, namesto podražitev. Z zadnjimi podražitvami je namreč Komunala Trbovlje zopet v vrhu slovenskih občin z najdražjim ogrevanjem. Vodstvo Komunale Trbovlje je na ta način izgubilo zaupanje lastnika.

Če bo potrebno, bo Občina Trbovlje zagotovila pomoč pri plačevanju položnic na podoben način kot lansko zimo in ukrepala v okviru svojih pristojnosti. Občina Trbovlje bo storila vse, da olajša življenje Trboveljčank in Trboveljčanov.«

Savus

Foto: arhiv Savus