Pred prihajajočim dnevom spomina na mrtve je Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik poskrbelo za nekaj novosti na pokopališču in pri slovesu od pokojnikov na pokopališču na Dolu pri Hrastniku.

Ureditev zelenice

Na severozahodni strani pokopališča so uredili zelenico ob stopnišču, namestili so klop. Uredili so prostor za skladiščenje peska, ki ga najemniki grobov uporabljajo za ureditev neposredne okolice grobov.

Sanacija obodnega zidu

Sanirali so obodni zid pokopališča na severovzhodni strani v dolžini 43 metrov.

Sanacija protihrupnega zidu

Sanirali so protihrupni zid z žarnimi nišami.

Zasaditev novih dreves

Na parkirišču pokopališča so zamenjali šest posušenih dreves z novimi: gorskim javorjem. Poskrbeti so morali za večje izkope, v sadilne jame so vstavili 21 kubičnih metrov substrata, posadili drevesa in uredili obrobo jam z betonskimi robniki. Naložbo so izpeljali s proračunskimi sredstvi Občine Hrastnik.

Nova cvetlična korita

Postavili so nova cvetlična korita pred vhodom in pod nadstreškom pri poslovilnem objektu pokopališča.

Nova svečana oblačila

V KSP Hrastnik so nabavili nova svečana oblačila za pogrebno moštvo, ki izvaja pogrebne slovesnosti in pokope na pokopališčih Dol, Turje, Gore, Draga in Podkraj in za ekipo, ki izvaja 24-urno dežurno službo v občini Hrastnik.

Savus

Foto: arhiv KSP Hrastnik