Občina Hrastnik je podaljšala rok za javno objavo in podajanje predlogov in pripomb za oblikovanje izhodišč za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov za tri območja v občini: območje centra v Hrastniku ob Bobnu, sanacijo kamnoloma Boben in sanacijo kamnoloma Retje-Plesko.

Občina Hrastnik je z javnimi naznanili 2. in 9. oktobra letos seznanila zainteresirano javnost in druge udeležence urejanja prostora, da vodi postopke za začetek priprave naslednjih občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN): spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje centra v Hrastniku ob Bobnu, sanacija kamnoloma Boben in sanacija kamnoloma Retje–Plesko na območju občine Hrastnik in jih vabi k sodelovanju pri oblikovanju izhodišč.

Vlada Republike Slovenije je 18. oktobra izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije. Odlok je začel veljati 19. oktobra in velja 30 dni.

Občina Hrastnik je zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni COVID-19 za vse postopke za začetek priprave zgoraj navedenih OPPN podaljšala čas trajanja javne objave izhodišč ter rok za podajo predlogov in pripomb. Objava se konča in rok za podajo predlogov in pripomb poteče 8 dni po koncu razglasitve epidemije.

Vse tri zgoraj navedene OPPN najdete na tem naslovu.

Savus

Foto: arhiv Savus

Prejšnji članekNovosti na pokopališču Dol
Naslednji članekDelegacija položila cvetje na grobove