Z direktorjem RRA Tadejem Špitalarjem smo govorili o razpisih, na katere se agencija prijavlja, ter o tem, kam pelje prihodnost – med drugim v Zagorje, v prostore nekdanje Svee.

Kako ste v RRA zadovoljni z letom 2018?

Leto 2018 je bilo prvo leto, v katerem smo na vseh inštrumentih, programih, po domače vsebinah, bili vsi aktivni celih 12 mesecev, tako da bo realizacija s tega vidika večja kot leta 2017. Lahko rečem, da smo leto 2018 končali uspešno. Seveda, ker opravljamo naloge v javnem interesu, so prihodki nekako podobni odhodkom. Vesel sem, da smo uspeli dobiti dovolj udeležencev za projekt Podjetno v svet podjetništva, torej za 20 udeležencev, in da smo bili kot vodilni partner uspešni tudi na razpisu Evropa za državljane, kjer smo pridobili 141 tisoč evrov za kompleten konzorcij.

Koliko vas je trenutno zaposlenih v RRA?

Trenutno nas je osem plus ena »polovička« – se pravi 9, ampak ena sodelavka je za izvajanje Regijske garancijske sheme zaposlena za polovičen delovni čas. Pa po 20 udeležencev programa Podjetno v svet podjetništva imamo za 4 mesece na leto.

Katere dejavnosti so najbolj pomembne pri delu RRA?

Ključnega pomena za vsako programsko obdobje so nepovratna sredstva EU, pa tudi državna, integralna sredstva. Ta se v tem programskem obdobju manifestirajo skozi tako imenovan dogovor za razvoj regij, s katerim se uresničuje regionalni razvojni program. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je novembra 2017 po dveh, treh letih pričakovanj končno objavilo javni poziv, na katerega so občine prijavile 11 projektov. Vseh 11 je bilo uvrščenih v dogovor o razvoju regij. To še ne pomeni, da so sredstva tudi pridobili, ampak s tem so se na strežaj odprla vrata, da začnejo občine, nosilci projektov, nepovratna sredstva v skupni višini 19,2 milijona evrov res črpati. Kar nekaj dela bo vsako leto na tem, veliko izzivov z vidika projektiranja in dejanskega financiranja s strani občine, ampak sem optimist in verjamem, da bodo leta 2023, ko morajo biti projekti zaključeni, vsi pod streho. V RRA Zasavje se torej ukvarjamo s štirimi ključnimi dejavnostmi: splošne razvojne naloge oziroma povratna, nepovratna sredstva, razvoj na našem problemskem območju, regijska štipendijska in pa regijska garancijska shema.

Kaj čaka RRA letos?

Letošnje in drugo leto je ravno obdobje med zdajšnjo in naslednjo perspektivo. Pripravljali bomo nove regionalne razvojne programe. Zelo pomembno bo, tako za državo kot za posamične regije, da bomo znali stopiti skupaj in umestiti ideje, razmišljanja in jih tudi udejanjiti. Moramo pripraviti dobra pogajalska izhodišča za sredstva, ki bodo na voljo v obdobju od 2021 do 2027. Letos in naslednje leto bo fokus na pripravi regionalnega razvojnega programa, ki bo v sozvočju z operativnim programom države. Nekako se vsi zavedamo, da bo najbrž nepovratnih sredstev še manj, kot jih je bilo v zdajšnji perspektivi, vendar imamo »srečo«, ker smo na vzhodu. Torej se vseeno nadejamo še nekaj subvencij oziroma nepovratnih sredstev, čeprav je seveda namen regionalnega razvoja, da se razlike zmanjšujejo. In tudi se. Ampak žal ne enakomerno po vsej Sloveniji.

Še to – iz Zagorja ste agencijo začasno preselili v Trbovlje. Kdaj greste nazaj v Zagorje, v Sveo?

Selili smo se lani, ker smo pač prerasli obstoječe prostore. Sicer smo tukaj v poslovni enoti Trbovlje, imamo tudi poslovno enoto v Hrastniku, predvsem zaradi izvajanja programa Podjetno v svet podjetništva. Na srečo je bilo v Katapultu še ravno dovolj prostora, da smo se lahko poleg udeležencev programa in mentorjev sem preselili tudi ostali. Upamo, da bomo nekje do leta 2020 šli nazaj. Sicer pa imamo uradno že sedež na Kolodvorski cesti 2 v Zagorju.

Marko Planinc

Foto: arhiv RRA