Zasavska ljudska univerza (ZLU) je prva ustanova v Sloveniji, ki je izvedla prvo preverjanje in potrjevanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) Izdelovalec plastičnih kompozitnih izdelkov.

Tričlanska komisija Državnega izpitnega centra je bila povsem nova in 6. julija 2022 prvič v vlogi potrjevanja tega novega poklica. Za dva kandidata je bil na ZLU že pred tem izveden postopek svetovanja za pripravo osebne zbirne mape, ki jo je komisija ovrednotila kot ustrezno in v celoti priznala vsebine poklicnega standarda. V mapi je bila zbrana vsa potrebna dokumentacija (življenjepis, referenčna pisma, dokazila o usposabljanjih in ročnih spretnostih itd.), s katero sta kandidata dokazovala, da sta tekom dela v podjetju in usposabljanja pridobila vse kompetence, ki so določene z nacionalnim katalogom.

Prva dva imetnika certifikatov Izdelovalec plastičnih kompozitnih izdelkov sta postala Anže Majcen in Zora Andrenšek iz podjetja AFormX iz Trbovelj, ki izdeluje kompozitne izdelke za letalsko industrijo in so talentirani in izkušeni zaposleni njihova dodana vrednost. Zato vsem novim članom ekipe omogočajo, da se s pomočjo e-portala #CompoHUB in praktičnega dela v kompozitni delavnici učijo izjemno hitro in učinkovito ter posledično napredujejo v znanju in izkušnjah.

ZLU in trboveljsko podjetje AformX sta že leta 2018 sodelovala pri pripravi poklicnega standarda in kataloga standardov poklicnih znanj in spretnosti kot pika za zaključek projekta ComboHUB.

Kakšni so pogoji za kandidate, ki želijo pridobiti omenjeni certifikat? Končana osnovna šola in šest mesecev delovnih izkušenj pri izdelavi kompozitnih izdelkov (na enem od naštetih materialov: poliester, vinilester, epoksidne, akrilne smole z ojačitvami s steklenimi, karbonskimi, aramidnimi in podobnimi vlakni) ali tri leta delovnih izkušenj pri delih, ki zahtevajo razvite ročne spretnosti, ki se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela v določenem koledarskem obdobju in vsebina opravljenega dela ali trije lastni izdelki, pri katerih so izkazane ročne spretnosti. Informacije vključitvi v postopek dobite na ZLU.

PT

Foto: ZLU