V Zagorju so se člani Sveta zasavske regije danes pogovarjali o spremembah zakona o pogojih koncesije na spodnji Savi. Zasavci so postavili svoje pogoje, pod katerimi so pripravljeni sprejeti pobude Ministrstva za okolje in prostor.

Predlog novele zakona je prestavil sekretar v kabinetu Ministrstva za okolje in prostor Peter Gašperšič: »Zasledujemo dve stvari. Dokončno bi namreč radi utrdili status Infre kot notranjega izvajalca države. Že v sedanjem zakonu je nastavek, da se lahko družba preoblikuje v notranjega izvajalca najkasneje do zaključka izgradnje verige na spodnji Savi. Sedaj zadevo dokončno in v celoti urejamo. Dokončno bo vse pristojnosti nad to družbo imela vlada, ne več delno vlada, delno SDH.«

Gašperšič je kot drugo pomembno zadevo predstavil pobudo, da bi po zgledu spodnje Save tudi na območju srednje Save zagotovili ustrezno družbo, ki bo izvajala, vodila in koordinirala investicije v državno infrastrukturo, zlasti vodno, ki spremlja gradnjo HE. Gašperšič: »Na spodnji Savi je to družba Infra in smiselno je, da se znanje in izkušnje, ki jih imajo v družbi, prenaša gorvodno. Sprememba zakona to omogoča. Skupaj z dodatnimi zagotovili, da bo družba delovala v tem območju in bodo predstavniki lokalnih skupnosti sodelovali v organih poslovodenja.

Predsednik Sveta zasavske regije Matjaž Švagan: »Župani treh zasavskih občin soglasno zahtevamo, da se v zakon vnese določilo, da je v času izgradnje vseh treh HE, ki obsegajo občine Zagorje, Trbovlje in Hrastnik sedež Infre v eni od zasavskih občin, da je član uprave družbe iz Zasavja in ima Zasavje tudi predstavnika v nadzornem svetu.«

Koncesijsko pogodbo in spremljajoč sporazum bi lahko še pomladi potrdili na vladi, je ob pogovoru v Zagorju še zatrdil Gašperšič.

MP

Vir: arhiv RRA