V projektu pilotno uradno sodelujejo Zdravstveni dom Ljutomer, Zdravstveni dom Sežana, Splošna bolnišnica Novo mesto, Splošna bolnišnica Brežice in Splošna bolnišnica Trbovlje. »Seveda pa se lahko vanj vključijo tudi ostali zdravstveni domovi,« pojasnjujejo na Ministrstvu za zdravje.

Anketa je uporabnikom na voljo prek portala zVem in zavihka eZdravje. Pri izpolnjevanju pacient najprej na seznamu izbere ustanovo, kjer je bil obravnavan, nato pa v ocenah od 1 do 5 poda splošno mnenje o obravnavi, oceni kakovost posameznih elementov obravnave, zabeleži čas čakanja in predlaga morebitne izboljšave. Anketa uporabnika sprašuje tudi po nekaterih demografskih podatkih, ni pa potrebno navesti imena in priimka. »Vprašalnik ni namenjen zbiranju osebnih podatkov,« pojasnjujejo na ministrstvu.

Ministrstvo za zdravje je možnost izpolnjevanja anketnega vprašalnika ponudilo v okviru enega od ukrepov projekta Šilih, potrjenega 26. oktobra 2017. »Namen projekta Šilih je določiti in potrditi ukrepe za zmanjševanje in preprečevanje opozorilnih nevarnih in drugih škodljivih dogodkov med zdravstveno obravnavo, ukrepe za učinkovitejše uresničevanje pravice do primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave ter ukrepe za učinkovit sodni postopek, v katerem se brez nepotrebnega odlašanja ugotavlja odgovornost izvajalca zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstvenega delavca za smrt oziroma hude telesne poškodbe, ki jih pacient utrpi med zdravstveno obravnavo,« je zapisano na spletni strani ministrstva.

Anketo lahko pacient oziroma njegov svojec ali bližnji izpolni v roku treh mesecev od zdravstvene obravnave. Anketa je anonimna in ni obvezna, bo pa zdravstvenim ustanovam pomagala zagotavljati kakovostno zdravstveno obravnavo, pišejo na ministrstvu.

Martina Drobne