Občina Trbovlje je objavila javni razpis za oddajo tržnih stanovanj v najem z javnim zbiranjem ponudb.

Predmet oddaje sta dve stanovanji, ki se nahajata na naslovih Trg revolucije 2 a (v 12. nadstropju) in Obrtniška cesta 8 (v kletni etaži). Rok za zbiranje ponudb je do vključno 31. maja, do 11. ure.

Stanovanji, v izmeri 59,64 m2 in 53,18 m2, imata določeni izklicni najemnini v višini 300,52 EUR in 243,33 EUR. Ponudbe morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti do 31. maja do 11. ure. Odpiranje ponudb bo še isti dan, ob 16. uri. Upoštevane bodo samo pravočasne in popolne ponudbe ter ponudbene najemnine, ki bodo enake ali višje od izklicne najemnine.

Savus

Foto: Občina Trbovlje