V Knjižnici Toneta Seliškarja v Trbovljah bodo v naslednjih letih s posodobitvami ustvarili precej boljše pogoje za delo knjižničark in obisk bralcev.

V minulem letu so v stavbi Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje uredili dolgo pričakovano dvigalo, ki ne služi samo obiskovalcem knjižnice, ampak tudi Zavoda za zaposlovanje. »S to investicijo smo občanom, še posebno gibalno oviranim, omogočili lažji dostop do storitev, ki se nahajajo v stavbi,« so zadovoljni na Občini Trbovlje.

Vgradnja dvigala pa je bila zgolj prvi korak pri popolni prenovi knjižnice.  Sedanji prostori ne ustrezajo več sodobni knjižnični dejavnosti. Premajhni so, zato so se v Trbovljah odločili za prenovo in razširitev. V zadnjih letih je občina odkupovala poslovne prostore v drugem nadstropju z namenom, da tja razširi knjižnične prostore. Za odkupe so namenili okrog 200 tisoč evrov.

Knjižnica ima v pritličju in prvem nadstropju okrogla okna, usmerjena na enosmerno cesto – okna dajejo prostoru ogromno svetlobe in so prepoznavni znak stavbe. Pri obnovi jih želijo ohraniti ter s prostorsko in pohištveno razporeditvijo tudi izkoristiti za postavitve bralnih obokenskih kotičkov (»reading nooks«). Idejno rešitev obnove prostorov je zasnoval arhitekt Jani Vozelj, ki je predvidel tudi notranjo povezanost prostorov knjižnice v nadstropjih za zanimivim notranjim okroglim stopniščem, ki sedaj povezuje pritličje z drugo etažo in je znamenitost knjižnice. Po preučenih možnostih ga bo možno nadaljevati še v tretjo etažo.

Vhod  v knjižnico bo ostal v prvi etaži in ga bodo primerno prenovili. Zgraditi nameravajo tudi nove sanitarije, zaposleni bodo dobili nove in večje pisarne z razširjenim arhivom. Notranjost bo zasnovana tako, da bo prijazna tudi gibalno oviranim osebam. Za projekt bo občina iskala sredstva na razpisih, saj je za občino samo to prevelik zalogaj.

Savus

Foto: arhiv Občine Trbovlje