»Letošnje je bilo eno najuspešnejših let pri pridobivanju sredstev za razvoj Zagorske doline,« je ponosen župan Zagorja Matjaž Švagan.

Veliko projektov so izvedli na področju cestne infrastrukture, eden največjih je bila cesta Podkum-Sopota. Uredili so tudi Kolodvorsko cesto in obnovili most pri čistilni napravi. Končana je regionalna cesta proti Kolovratu in Vidrgi, katere obnova je trajala več mandatov. Občino so ponovno prizadela neurja, za sanacijo pa je morala poskrbeti občina sama, pravi Švagan. Ministrstvo za okolje in prostor jim je pomagalo pri sanaciji vodotokov v lasti države.

V letu 2020 naj bi pridobili zemljišča za urejanje obrtne cone Selo. Švagan je ponosen tudi, da so pričeli z gradnjo igrišča v Kisovcu. V mestu bodo uredili infrastrukturo, ki bo spodbujala hojo in kolesarjenje. Tako bo občina dobila več kilometrov kolesarskih stez. K trajnostni mobilnosti bo pripomogla tudi izposoja električnih koles. Z obnovo nekdanje Sveine uprave, kjer bodo novi prostori glasbene šole,  bodo začeli konec leta, projekt pa naj bi bil zaključen leta 2021. V prihodnosti nameravajo na strehe nekaterih javnih objektov namestiti fotovoltaične celice – cilj je energetska samooskrba v občini.

Švagan je ponovno pohvalil tudi dejstvo, da je brezposelnost v občini nižja od slovenskega povprečja, hkrati pa izpostavil, da veliko Zagorjanov odhaja na delo drugam, saj v občini ni večjih lokacij, kjer bi se lahko odprla nova delovna mesta. Stanovanjski problem v občini želijo rešiti z gradnjo novih stanovanj v Zagorju in Kisovcu. Švagan je izpostavil tudi problem starejših oziroma tega, kako jih čim dlje obdržati doma, saj sta tako pomoč na domu kot dom upokojencev kadrovsko precej podhranjena. V občini nekoliko primanjkuje kapacitet za vrteške otroke, zato je Švagan pohvalil odločitev, da so pred leti odprli enoto Smrkci. V Kisovcu želijo ukrepati tudi glede vrtca, ki stoji v neposredni bližini vodotoka, ki poplavlja.

Velik udarec so za občino predstavljale ponudbe za prenovo telovadnice OŠ Toneta Okrogarja, ki so bile, tako Švagan, v povprečju 50 odstotkov nad projektantsko vrednostjo. Razočaran je tudi nad nizkimi povprečninami, pravi, da je od te vlade pričakoval bistveno več.

Martina Drobne

Foto: arhiv Savus