V starem trškem jedru Lok na severnem delu Kisovca je načrtovana gradnja večstanovanjskega objekta s 25 stanovanjskimi enotami in pripadajočimi parkirnimi mesti za avtomobile.

Občina Zagorje ob Savi je javno razgrnila dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Loke v Kisovcu. OPPN je izdelalo podjetje ELEA iC iz Ljubljane.

Dopolnjen osnutek dokumenta je javno razgrnjen v mansardi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi in na sedežu KS Kisovec Loke ter na spletni strani Občine Zagorje. Javna razgrnitev traja do 8. novembra 2021. Javno obravnavo bodo pripravili 20. oktobra na sedežu KS Kisovec Loke.

Vsi zainteresirani občani imajo možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjen dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Loke v Kisovcu. Na Občini Zagorje bodo proučili pripombe in predloge javnosti in do njih zavzeli stališče, ki ga bodo objavili na spletni strani Občine.

Savus

Foto: Občina Zagorje