sobota, 13 aprila, 2024

Iz te kategorije

Na današnji dan: Marjan Orožen

Marjan Orožen je precej aktivno oblikoval družbeno politično življenje Zasavja in od šestesetih let 20. stoletja tudi Slovenije. Opravljal je številne vidne funkcije, v Hrastniku so ga proglasili za častnega občana. Izhaja iz znane družine Orožen iz Turja v občini Hrastnik.

Mladost

Marjan Orožen se je rodil 27. februarja 1930 v Turju v sedanji občini Hrastnik. Po osnovnošolskem izobraževanju v domači vasi Turje in na Dolu pri Hrastniku se je vpisal na celjsko klasično gimnazijo. Druga svetovna vojna mu je spremenila življenje. Decembra 1941 so Nemci aretirali njegovega očeta Martina (sodelavca OF od ustanovitve) ter ga aprila 1942 ustrelili kot enega prvih talcev iz hrastniškega dela Zasavja.

Šolanje

Zaradi okupacije je končal šolanje na gimnaziji (nadaljeval ga je na nemški šoli). Po vojni se je zaposlil v rudniku Hrastnik kot rudar (1952-1953) in se odpravil v Beograd, kjer je končal višjo politično šolo Đuro Đaković (1954). Leta 1964 je diplomiral na Visoki šoli za politične vede v Ljubljani.

Kariera

Do 1950 je delal v mladinski organizaciji v Trbovljah, nato pri Zvezi komunistov Slovenije na lokalni ravni v Hrastniku in Trbovljah. Kot podpredsednik skupščine Socialistične republike Slovenije je deloval do leta 1972. Potem je postal član slovenske vlade kot sekretar za notranje zadeve (1972-1978). Bil je tudi sekretar in predsednik komiteja Mestne konference ZKS Ljubljana (1978-82). Leta 1982 je postal predsednik Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. Od 1986 do upokojitve 1990 je bil član predsedstva in med 1988-89 tudi predsednik Zveze sindikatov Jugoslavije.

Lov in obujanje spominov

V tretjem življenjskem obdobju se je posvečal predvsem naravi in delu v lovski družini ter se udeleževal obujanja spominov na usodna dogajanja v času njegove mladosti. Zavzemal se je za ohranjanje zgodovinskih izročil OF ter narodnoosvobodilnega boja slovenskega naroda. Umrl je 17. marca 2015 v Ljubljani.

Častni občan

Marjan Orožen je častni občan Občine Hrastnik. Izhaja iz poznane turjanske družine Orožen. Njegov stric je bil zgodovinar Janko Orožen, njegova sestra je jezikoslovka Martina Orožen (tudi častna občanka Hrastnika), druga sestra Minka Babič je bila ravnateljica šole s prilagojenim programom v Hrastniku, njegov brat Marko Orožen je bil tudi uspešen politik, njegov nečak Andrej Orožen pa je direktor Dewesofta.

Savus

Foto: Obrazi slovenskih pokrajin

Viri in literatura

Enciklopedija Slovenije, Ljubljana 1987

Wikipedia

Ana Černuta Deželak, Marjan Orožen, Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik, Celjskozasavski.si


 

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor