Albin Stritar st. je bil glasbenik in ljudsko prosvetni delavec. Delal je ko učitelj in šolski upravitelj, bil je defektolog, vodil je Deško vzgajališče v Ljubljani in Ponovičah. Med drugo svetovno vojno je delal za OF. Pisal je pesmi, jih prirejal za različne zbore, posebej za tercet in kvartet sester Stritar.

Albin Stritar se je rodil 26. februarja 1886 v Zagorju ob Savi. Njegov oče je bil posestnik in dacar Ivan, mama Alojzija, rojena Kračman. V Zagorju je v letih 1892 – 1896 obiskoval osnovno šolo, v Ljubljani državno gimnazijo in leta 1904 končal s šolanjem na učiteljišču.

Služboval je kot učitelj na osnovni in slovenski deški meščanski šoli v Postojni od 1904 dp1910, na osnovni in obrtni v Solkanu od 1910 do 1915. V 1. svetovni vojni je bil v Judenburgu, od leta 1917 do konca 1918 pa učitelj oz. šolski vodja v begunskem taborišču Bruck. Od 1919 je v Strnišču pri Ptuju, leto kasneje na Ptuju, od leta 1926 pa v Ljubljani v Deškem vzgajališču. Po opravljenem strokovnem izpitu leta 1928 za defektologe je bil tu upravnik.

Leta 1931 se je preselil z zavodom v Ponoviče pri Litiji. Ko se je zavod pod upravo salezijancev leta 1936 preselil v Ljubljano, je Stritar postal upravitelj njegove osnovne šole. Učil je še na drugih ljubljanskih strokovnih šolah.

Od leta 1941 je delal za OF, bil več tednov zaprt, 1. januarja 1945 je bil upokojen, po maju do ponovne upokojitve leta 1947 je opravljal delo predmetnega učitelja v Deškem vzgajališču.

Ustanavljal in vodil je pevske in tamburaške zbore za odrasle in mladino (npr. pevski zbor Postojna, glasbeno šolo v begunskem taborišču Bruck. Pisal je preproste priložnostne skladbe, večidel cerkvene in množične pesmi. Prirejal je ljudske pesmi za mešane, ženske in mladinske zbore ali glas s spremljavo. Med drugim je pisal za tercet (kvartet) sester Stritar. Objavljal je pesmi za zbore, npr. pesem Himna svobodi (M. Klopčič) pod naslovom Pesem zmage za mešani zbor.

Stritarja sta imela sina  Albina ml. (pedolog) in štiri hčere: Bogdano (operna pevka), Zdenko, Nado (glasbenica, operna pevka, poročena z Josipom Vidmarjem) ter Zoro. Albin Stritar je umrl 22. oktobra 1962 v Ljubljani.

Savus

Foto: Slovenski grobovi (vir: Maj Klemenčič)

Viri in literatura

Rafael Ajlec, Stritar Albin st., Slovenska biogravija. SAZU, 2013

Alfonz Gspan, SAZU, 1971


 

Prejšnji članekRazbremenite svoja pljuča
Naslednji članekDanes dogaja