Danes so se v Trbovljah na pobudo Razvojnega sveta zasavske regije sestali zasavski župani ter poslanci Državnega zbora RS in ministra iz Zasavja. Srečanja so se udeležili minister za javno upravo Rudi Medved in minister za kulturo Zoran Poznič, poslanci Nina Maurovič, Ivan Hršak, Soniboj Knežak in Primož Siter, župan Občine Hrastnik Marko Funkl, županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič in podžupanja Maja Krajnik, župan Občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan ter predsednica sveta zasavske regije Staša Baloh Plahutnik.

Pobudo za srečanje je na 13. seji 5. decembra lani podal Razvojni svet zasavske regije, da bi ministra in poslance seznanili z aktualnim dogajanjem v regiji. Župani so poslancem in ministroma predstavili pobude za prenos lastništva degradiranih površin z države na lokalne skupnosti. V skladu z obstoječo zakonodajo namreč lahko država za razvojne namene lokalnih skupnosti neodplačno prenese svoje premoženje na njih.

Prisotni so podali načelno podporo pobudi županov občin Trbovlje in Hrastnik za tovrsten prenos še v letošnjem letu. Podali so tudi pobudo za pripravo zakona o monitoringu nekdanjih rudarskih površin in izrazili interes, da je sedež družbe, ki bi izvajala monitoring, v zasavski regiji.

Regionalna razvojna agencija Zasavje je poslancem in ministroma predstavila pripravo novega Regionalnega razvojnega programa zasavske regije za obdobje 2021-27 ter nabor projektov, vključenih v Dogovor za razvoj zasavske regije.

Srečanje se je zaključilo s predstavitvijo t.i. Platforme za premogovne regije v tranziciji, kjer bosta kot skupna pilotna regija zasavska in savinjsko-šaleška regija upravičeni do dodatnih evropskih sredstev za prestrukturiranje obeh regij.

Minister za javno upravo se je za tem udeležil še sestanka županov zasavske regije in vodstva regionalne razvojne agencije z ministroma in poslanci iz zasavske regije, ki je potekal na občini Trbovlje. Govorili so odprtih vprašanjih brezplačnega prenosa zemljišč in objektov na degradiranih območjih na lokalne skupnosti.

Savus

Foto: arhiv RRA Zasavje