Danes se je v Zasavju mudil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Srečal se je z vsemi tremi župani in spregovoril o najbolj perečih skupnih projektih občin in ministrstva. Najdlje se je ustavil v Trbovljah, kjer mu je županja Jasna Gabrič predstavila tudi projekte, ki so povezani z ureditvijo nekdanjih rudniških površin.

Rudniške površine

Ministru Jerneju Vrtovcu je županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič med drugim predstavila načrte, ki jih ima Občina na območju Lakonce. Gabrič: »Predstavili smo tudi nekaj projektov, ki jih je Občina nanizala v prijavi za prestrukturiranje premogovnih regij. Za področje Lakonce že potekajo pogovori in se rišejo projekti, da bi tu postavili pametno tovarno skupaj s skladiščem enega od regijskih podjetij in streljaj stran tudi novo stanovanjsko naselje. Teh 130 tisoč kvadratnih metrov v enem kosu je lahko za investitorje izjemno zanimivih. Za raziskavo terena za to, kako uporabiti zemljišče, bo potrebno najti 200 tisoč evrov, potem pa bomo lahko pričeli uresničevati naložbene načrte. Nad platojem na Lakonci, ki je namenjen za industrijo in stanovanjske soseske Občina Trbovlje že ureja rekreativne površine na Kipah, da omogoči ljudem čim bolj prijazno bivanje v svoji občini.« Minister je podprl načrte Občine, saj meni, da mora država izpolniti svoj del dolga zaradi premogovništva do zasavskih občin.

Poleg tega je županja Jasna Gabrič izpostavila velik problem: rudniške površine so bile prodane nekaterim fizičnim ali pravnim osebam, ki v ta območja ne vlagajo, temveč samo ustvarjajo dodatne odpade starih avtomobilov, železja … Občina Trbovlje bo za ureditev nekdanjih rudniških površin potrebovala državna in evropska sredstva, za kar se na občini ves čas zavzemajo, saj menijo, da gre za reorganizacijo premogovnih območij, ki bodo za celotno regijo pomenila velik gospodarski in socialni razvoj.

Cesta Trbovlje – Hrastnik

Z županjo se je minister sprehodil po rudniškem območju. »Naredili bomo vse, da v mojem mandatu zaključimo z ureditvijo nekaterih odprtih naložb rudnika. Čas je, da se sanira še tisto, kar se doslej ni. Že v preteklosti sem bil seznanjen s temi težavami, predvsem pri urejanju ceste Trbovlje – Hrastnik čez rudniške površine. Na ministrstvu in DRSI bomo v roku enega meseca prišli do rešitve z zakonsko podlago, kako zagotoviti denar za ureditev tistega dela te povezave, ki še ni urejena,« je dejal minister Vrtovec. Gre za odsek na vrhu Trbovelj od odlagališča odpadkov do križišča na vrhu Terezije.

Cesta na Lešo

»Še ena pomembna naložba iz naslova zapiralnih del rudnika nas čaka. Gre za ureditev ceste iz središča Hrastnika do Leše, kjer je načrtovana gradnja novega doma starejših. Tudi to je dolg, ki ga ima država do občin v Zasavju in prav je, da ga poravnamo,« je dodal Vrtovec.

Cestna in železniška infrastruktura

Minister Vrtovec je z vsemi tremi župani spregovoril predvsem o cestni in železniški infrastrukturi.

Tako so se v Zagorju dotaknili predvsem letošnje velike naložbe v železniško infrastrukturo. »Letos začnemo s celostno prenovo železniške postaje v Zagorju. Gre za veliko naložbo, vredno skoraj 17 milijonov evrov. Z njo bomo posodobili infrastrukturo in omogočili boljšo trajnostno mobilnost v občini,« je povedal Vrtovec.

Tudi v Trbovljah še čakajo na nekaj nujnih posodobitev. Gabrič: »Nujno je treba urediti krožišče Urgenca zaradi poti na urgenco v Bolnišnici Trbovlje. Kot je dejal minister, je priprava v teku in gradnja bi se morda lahko pričela že v začetku prihodnjega leta. Opozorili smo še na cesto med Trbovljami in Zagorjem, kjer je šolska pot brez pločnika, cesta pa je prometna. Tudi cestna  povezava proti Savinjski dolini je na nekaterih delih tudi zaradi plazovitega terena precej načeta.«

Tunel ali …

Pogovarjali so se še o naložbah v druge ceste. Navezava Zasavja na avtocesto je večna tema. Minister Vrtovec: »Vem, da so Zasavci najbolj naklonjeni varianti tunela proti Preboldu. To pomeni dodatne možnost. Naložba pa je visoka okrog 270 milijonov evrov. Seveda bi bila možna rešitev le dvopasovnica in ne štiripasovnica. Druga najbolj primerna pa je povezava na Celje. Počakajmo na odločitev naslednje leto, ko bomo imeli na mizi študije različnih variant. Rešitev, da Zasavje povežemo z avtocesto, moramo najti.«

HE na srednji Savi

Z Vrtovcem so govorili tudi okrog gradnje hidroelektrarn na srednji Savi. »Vesel sem, da so stekli postopki, da gre zgodba naprej. Želim si, da bi gradnja čim prej stekla, tudi zaradi energetske neodvisnosti države. Vodo imamo in je škoda, da jo v srednjem delu Save ne izkoristimo,« je na to temo danes povedal minister Vrtovec.

Marko Planinc

Foto: MP