V petek, 3. februarja, je Občino Hrastnik s člani kabineta obiskal minister za solidarno prihodnost Republike Slovenije Simon Maljevac.

»Veseli in ponosni smo, da je za svoj prvi obisk na tem položaju izbral prav Hrastnik,« je bil zadovoljen hrastniški župan Marko Funkl. Simon Maljevac si je skupaj z županom, direktorjem Doma za starejše Hrastnik Dragom Kopušarjem in direktorjem podjetja Spekter Stanetom Sotlarjem si je po pogovoru ogledal lokaciji obeh gradenj (dom starejših na Leši in stanovanja v Resnici), pri katerih sodeluje država. Gostje so v pogovoru v ospredje postavili problematiko draginje energentov in vpliv cen daljinskega ogrevanja na hrastniški dom starejših. Poleg tega so ministra seznanili s časovnico in potekom gradnje novega doma starejših na Leši ter stanovanjskega bloka na Resnici.

Minister Maljevac je izrazil zadovoljstvo nad aktivnostjo občine in župana ter nad načrti glede izgradnje novega doma starejših in progresivno stanovanjsko politiko, ki jo izvaja hrastniška občina, saj sta to po njegovem mnenju dve zelo pomembni področji, ki ju pokriva ministrstvo za solidarno prihodnost. Podal je tudi obljubo, da bo na vladi naslovil problematiko cen daljinskega ogrevanja sedanjega doma za starejše in zagotovil finančno pomoč iz javnih virov pri gradnji javnih neprofitnih stanovanj, tako pri že načrtovanih kot tudi prihodnjih projektih.

Župan Funkl pa je po obisku dejal: »Veseli smo sodelovanja z novo vzpostavljenim ministrstvom za solidarno prihodnost, ki pokriva izjemno pomembne vsebine. Za Hrastnik v prvi vrsti gradnjo novega doma starejših na Leši, kjer potekajo zaključna dela za izgradnjo komunalne opreme in ceste, časovnica glede priprave preostanka dokumentacije pred začetkom gradnje je dorečena. Z ministrom se strinjamo, da že v tem letu izberemo izvajalca gradbenih del. Prav takšna je tudi časovnica gradnje 72 stanovanj na Resnici, kjer bosta dve tretjini stanovanj najemniški, ena pa v obliki lastniške stanovanjske zadruge.« Hrastnik si namreč želi biti med prvimi v državi na področju stanovanjskih zadrug, ki ga po novem pokriva omenjeno ministrstvo.

Savus

Foto: Občina Hrastnik