Občina Trbovlje je v okviru projekta Skupaj za varni jutri kupila in namestila 8 novih avtomatskih defibrilatorjev (AED) na območjih, kjer je pokritost z defibrilatorji slaba, se pa tam zbira večje število ljudi. Vsi so javno dostopni.

Območja namestitve AED-jev so bila skrbno izbrana skupaj s skupino prvih posredovalcev. Že tri mesece po namestitvi se je izkazalo, da je bila ocena lokacij še kako pravilna. Eden izmed novo nameščenih AED-jev je bil namreč uporabljen in je do prihoda ekipe NMP očividcem pomagal pri reanimaciji moškega, ki je kolabiral.

Pri tem dogodku so ključno vlogo odigrali očividci, ki so s pravočasno prepoznavo življenjsko ogrožajočega stanja takoj pričeli z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja in takojšnjo uporabo javno dostopnega defibrilatorja. Pravilno so ga uporabili tretjo minuto po srčnem zastoju in ohranjali življenje do prihoda ekipe NMP na lokacijo.

Dolgoročni cilj Občine Trbovlje je širitev mreže defibrilatorjev in ekipe prvih posredovalcev. Na izobraževanjih in usposabljanjih za prve posredovalce, ki bodo potekala tudi to jesen (termini bodo znani naknadno), bodo laiki pridobili ustrezna znanja in bodo lahko v ključnih trenutkih s pravilno reakcijo rešili življenje, tako kot je bilo tudi v tem primeru. Vsak lahko postane prvi posredovalec.

Savus

Foto: arhiv Savus