Člani Društva generala Maistra za Zasavje so se v povezavi z Zvezo Društev generala Maistra v maju in juniju, ko naša Slovenija praznuje dan državnosti, povezali z zasavskimi osnovnimi šolami in vzpodbujali domoljubje med mladimi.

V OŠ Ivana Cankarja Trbovlje so 20. maja postavili razstavo Spominska obeležja Rudolfa Maistra, sledili sta ji razstavi v OŠ narodnega heroja Rajka v Hrastniku in v OŠ Ivana Skvarče Zagorje. Tri občine, tri šole in tri postavitve potujoče razstave, ki so jih obogatila predavanja strokovnjakov (predsednik Društva generala Maistra iz Maribora Aleš Arih in predsednica Zveze DGM Slovenije Lučka Lazarev Šerbec). V počitniškem času, ko otroci potujejo po Sloveniji, se bo kdo morda tudi zaradi znanj, pridobljenih ob tej razstavi, ustavil v katerem izmed krajev, kjer so postavljena Maistrova obeležja. In se tam spomnil na razstavo, Maistra, njegovo vlogo pri oblikovanju današnje slovenske države.

Sedmega junija smo z organizacijo in delnim financiranjem motivirali učence devetih razredov OŠ Tončke Čeč Trbovlje za strokovno ekskurzijo z domoljubno vsebino v Kamnik na ogled rojstne hiše generala Rudolfa Maistra. Cilj ekskurzije je bil zgodovinski pregled dogajanja v času boja za severno mejo, življenje in delo Rudolfa Maistra in pomen dogodkov pred 100 leti za današnjo podobo Slovenije. Enako strokovno ekskurzijo v Kamnik je društvo omogočilo 10. junija še učencem devetih razredov OŠ Ivana Skvarče Zagorje. Obe ekskurziji sta zelo dobro uspeli. Bili sta dobra popotnica devetošolcem obeh osnovnih šol za njihovo bodočnost.

Ob predavanjih oz. obiskih zunanjih strokovnjakov v šolah so bila podeljena priznanja in nagrade učencem, ki so se najbolje odrezali na 11. nagradnem natečaju našega zasavskega društva. Bolj kot uporabna didaktična darila učencem so jih navdušili stiski rok in besede pohval, ki so jih prejeli od predstavnikov društva oz. zveze društev.

Z nagradnimi natečaji zasavskega društva, katerih naslovi nosijo pomembno sporočilno noto (npr. Opazovalci: Vodnik, Maister in jaz, Slovenskega naroda sin, Od slapov do gradov) oziroma z udeleženci in njihovimi mentorji želi društvo seznaniti tudi širšo lokalno skupnost, zato so bili pripravljeni obveščevalni panoji, ki bodo na ogled na izbranih lokacijah po Zasavju. Verjamemo, da bomo nagovorili nekaj posameznikov ali skupin, ki se doslej še niso seznanili z delovanjem Društva generala Maistra za Zasavje.

Radigoj Perger, DGMZ

Foto: arhiv DGMZ