Občina Hrastnik se tako kot večina slovenskih občin spopada s pomanjkanjem parkirnih mest. Še posebej v stanovanjskih naseljih, kjer iskanje prostih parkirnih mest stanovalcem povzroča nemalo težav. Občina išče možne rešitve, še posebej v naseljih, kjer je problematika najbolj pereča.

Novi Log

Občina je v preteklih mesecih uspešno pridobila dve parceli v naselju Novi log A, B, C, D, E, na katerih bo uredila nova parkirna mesta. Prva parcela je ob stanovanjskem bloku Novi Log 19 E, kjer se bodo dela pričela že v poletnih mesecih, novih 12 asfaltiranih parkirišč bo stanovalcem na voljo že v septembru, ko bodo vsa dela končana. Vrednost investicije je ocenjena na 70 tisoč evrov.

V sklopu zamenjave parcel s podjetjem Rudis je občina pridobila tudi parcelo nad zgornjimi stanovanjskimi bloki (Novi log A, B), kjer bodo najprej porušili stare objekte, potem pa bodo zgradili novo parkirišče.

 

Montigny

V predelu pri blokih Novi log 7 A, B (ulica Montigny) je občina odkupila parcelo s starim objektom. Občina je v proračunu že zagotovila sredstva v višini 15 tisoč evrov za rušenje objekta, po rušenju pa bodo izdelali projektno dokumentacijo za nova parkirišča.

Center Dola

Občina bo ob preurejanju prometnega režima v centru Dola pri Hrastniku porušila odkupljeno stanovanjsko hišo in uredila nujne dovoze zaradi dostave v poslovne lokale in zagotovila možnost parkiranja za uporabnike in stanovalce objekta Trg borcev NOB 2.

Savus

Foto: Občina Hrastnik