sobota, 13 aprila, 2024

Iz te kategorije

Letna poročila za leto 2023

V Sloveniji je za predložitev letnih poročil za leto 2023 zavezanih dobrih 158 tisoč poslovnih subjektov. Roki za predložitev letnih poročil so odvisni od vrste poslovnega subjekta. Do konca februarja so morali letna poročila predložiti pravne osebe javnega prava in pravne osebe zasebnega prava – nepridobitne organizacije (razen političnih strank), do 2. aprila 2024 pa morajo letna poročila predložiti gospodarske družbe, podružnice tujega podjetja, zadruge, samostojni podjetniki, društva in politične stranke.

Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom hkrati predložijo tudi poročila o prostovoljstvu. Letno poročilo so dolžni predložiti tudi poslovni subjekti, ki v letu 2023 niso poslovali in ne izkazujejo nobenega podatka v letnem poročilu.

Podatke lahko predloži zakoniti zastopnik poslovnega subjekta, ki ima kvalificirano digitalno potrdilo ali od njega pooblaščena oseba, zato je potrebno pravočasno preveriti veljavnost kvalificiranega digitalnega potrdila oziroma  urediti pooblastilo za oddajo letnega poročila. Predložitev letnega poročila za normirance je neobvezna, a za namen pridobitve bonitetnih ocen priporočljiva.

Samostojni podjetniki, ki ugotavljajo davčno osnovo za davek od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov (normiranci), niso zavezani za predložitev letnega poročila, lahko pa na lastno pobudo predložijo letno poročilo, za kar se obrnejo na izpostavo AJPES. Predloženo in javno objavljeno letno poročilo je namreč osnova za pripravo bonitetne ocene, ki je pogosto določena kot vstopni pogoj pri sodelovanjih na javnih razpisih. Vsekakor pa je dobra bonitetna ocena konkurenčna prednost pri sklepanju poslov in izkazovanju poslovne odličnosti doma in v tujini.

Savus

Foto: arhiv Savus


 

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor