sobota, 13 aprila, 2024

Iz te kategorije

Častni občan Trbovelj

Na spletni strani Občine Trbovlje je objavljen javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev naziva častni občan in prvojunijske nagrade za leto 2024.

Častni občan

Naziv častni občan podeljuje občinski svet posameznikom, katerih življenjsko ali večletno delo in aktivnosti na katerem koli področju človekove ustvarjalnosti predstavljajo izjemne zasluge in imajo trajen pomen za razvoj, blaginjo in ugled občine Trbovlje in njeno prepoznavnost. Naziv častni občan lahko izjemoma prejmejo tudi drugi državljani Republike Slovenije in državljani drugih držav, če njihovo delo in aktivnosti na katerem koli področju človekove ustvarjalnosti predstavljajo izjemne zasluge in imajo trajen pomen za razvoj, blaginjo in ugled občine Trbovlje in njeno prepoznavnost.

Prvojunijsko nagrado podeljuje občinski svet občanom Trbovelj za nadpovprečno uspešno delo ter uveljavitev na različnih področjih družbenega in gospodarskega življenja, za izjemne posamične dosežke občanov Trbovelj, ki so s svojim avtorskim delom ali z drugimi dejanji na posameznih področjih prispevali k razvoju, ugledu in k uspehu občine Trbovlje, za izjemne dosežke občanov na posebnih področjih ali v ustanovah zunaj občine, ki prispevajo k ugledu občine Trbovlje. Prvojunijsko nagrado lahko izjemoma prejmejo tudi drugi državljani Republike Slovenije in državljani drugih držav, če so s svojim delom izjemno prispevali k razvoju in ugledu občine Trbovlje, nagrada se ne podeljuje za dosežke na kulturnem in umetniškem področju.

Predloge za javni razpis lahko podajo posamezni občani in občanke, nevladne organizacije, društva, združenja, politične stranke, krajevne skupnosti in druge organizacije do 25. marca 2024.

Celoten razpis je najdete na spletni strani Občine.

Savus

Foto: arhiv Savus


 

Isti avtor