Od župnijske cerkve sv. Petra in Pavla do vstopa v Zagorje »čez hrib« se razprostira dolina, kjer živijo prebivalci KS Franc Farčnik. Krajevna skupnost, imenovana po rudarju in komunistu Francu Farčniku, vsako leto praznuje skupaj s Perkmandeljcem.

Franc Farčnik

Tako kot nekatere druge zasavske krajevne skupnosti je tudi zagorska KS Franc Farčnik ime dobila po predanem komunistu. Franc Farčnik (partizansko ime Kristuš) se je rodil 30. avgusta 1899 v Prekopi. Na Wikipedii in v Zasavskem rokovniku Romana Rozine lahko preberemo, da se je leta 1915 zaposlil v premogovniku v Zagorju in kmalu postal tudi politično in sindikalno dejaven. Leta 1920 je postal član Komunistične partije Jugoslavije. Deloval je kot organizator SKOJa, v Zvezi rudarskih delavcev Jugoslavije in v delavsko kulturnih prosvetnih društvih Ledina, Svoboda in Vesna. Leta 1925 se je preselil v Francijo, nato pa se je politično izšolal v Sovjetski zvezi, kjer je ostal do leta 1936. Istega leta se je kot inštruktor KPJ vrnil v Zagorje. Leta 1937 je sodeloval na ustanovnem kongresu Komunistične partije Slovenije na Čebinah. Po začetku druge svetovne vojne je deloval v ilegali in vodil politično šolo. Novembra 1941 ga je ujel gestapo. Zaprt je bil v Celju, Mariboru in na Gradu Borl, kjer je za posledicami mučenja umrl.

Ata Perkmandeljc in njegova dežela

V krajevni skupnosti so že v preteklosti pripravljali številne prireditve, ki pa so sčasoma utonile v pozabo. Eden od ciljev predsednika krajevnega sveta Stanka Simončiča je bil krajevni skupnosti povrniti življenje. Skupaj s krajevnim odborom Rdečega križa tako organizirajo srečanja starostnikov. Srečanja se odvijajo v Varstveno delovnem centru, ki pomaga tudi pri organizaciji. Ponovno so začeli organizirati tudi krajevni praznik, prireditev Perkmandeljčeva dežela, ki ima vsako leto sicer, tako predsednik Simončič, nekoliko drugačno ime, bistvo pa ostaja isto. Da je bolj pestro, omogočijo tudi društvom in podjetnikom, da se predstavijo na stojnicah in morda kaj prodajo. Vsako leto se v okviru prireditve odpravijo tudi na Perkmandeljčev pohod in organizirajo turnir v malem nogometu za prehodni pokal Ata Perkmandeljca. Osrednji del prireditve pa predstavlja skok čez kožo, s katerim rudarsko dediščino Zagorja (in konec koncev vsega Zasavja) ohranjajo živo.

Ruard, Ruardi in plaz

Pri organizaciji krajevnega praznika poleg mestnih krajevnih skupnosti sodeluje tudi Turistično društvo Ruardi, ki ima sedež v KS Franc Farčnik. Društvo deluje od leta 1994. Ime so mu nadeli po znanem meščanskem podjetniku Viktorju Ruardu, ki je bil lastnik gradu Gamberk in zagorskega rudnika.

Ravno rudnik je bil posredni krivec za eno najhujših naravnih nesreč v zgodovini Zagorja, ki je prizadela tudi KS Franc Farčnik. Na odlagališču se je 18. februarja 1987 sprožil plaz, širok približno 250 metrov in dolg približno 150 metrov, ki je zasul cesto in porušil več stavb. Zaradi plazu so morali pristojni evakuirati 21 družin s 53 člani. Plaz je zrušil več kot deset stanovanjskih hiš, rudniško kompresorsko postajo, dve večji delavnici, nekaj začasnih objektov in delovno halo tovarne konfekcije Lisca. Uničilo je komunalno infrastrukturo dela Farčnikove kolonije in zasulo cesto Zagorje-Trbovlje na dolžini 50 metrov. Po nesreči so čez Kotredeščico postavili začasni vojaški most Baily, ki so ga zamenjali šele leta 2016.

Martina Drobne

Foto: osebni arhiv Stanka Simončiča