V četrtek, 20. aprila, je v Delavskem domu Trbovlje potekala že 8. konferenca TRiii v organizaciji Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje. Tokratna konferenca TRiii je bila mednarodna.

Letošnjo konferenco so načrtovali skupaj s Centrom RS za poklicno izobraževanje in so jo povezali s projektom BlendVet – KIPSI, ki pilotno uvaja kombiniran način pouka. S prvimi izkušnjami in doseženimi cilji tega projekta, ki v ospredje postavljajo digitalizacijo učnega procesa, aktivno in samostojno učenje ter tudi inovativnost in ustvarjalnost dijakov, so jih seznanili povabljeni gostje z Islandije in Norveške.

Na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje se trudijo, da tako učitelji kot dijaki iščejo poti za pridobivanje novih relevantnih vsebin, soočanja z napredkom tehnike na vseh področjih, spodbujanja inovativnosti, ustvarjalnosti in pridobivanja uporabnih znanj. Brez povezovanja in sodelovanja z gospodarstvom si šole ne morejo predstavljati razvoja. Prav stik s podjetji in razvojno-raziskovalnimi institucijami omogoča priložnostno učenje, pridobivanje praktičnih izkušenj in odgovornosti, ki naj bi se je zavedal vsak človek.

Na konferenci so se predstavili dijaki in učitelji s svojimi prispevki, v katere so na različne načine in oblike prepletli inovativnost, znanje, ustvarjalnost, uporabnost, digitalizacijo, podjetništvo in verjetno še kakšno drugo kompetenco ali mehko veščino. Veseli pa so bili tudi sodelovanja osnovnošolcev, ki se kažejo v luči odličnega tehniškega podmladka.

Savus

Foto: STPŠ Trbovlje