Danes zjutraj so se na novinarski konferenci zbrali predstavniki prostovoljnih trboveljskih gasilcev in direktor GZ Trbovlje, ki so skupaj z županjo ponovno odgovarjali na najbolj pereče vprašanje, ki je vzniknilo v preteklih dneh – kaj bo prinesla reorganizacija dela gasilcev v Trbovljah?

Trboveljska županja Jasna Gabrič je pred časom napovedala, da namerava reorganizirati poklicno gasilstvo v Trbovljah – namesto poklicne gasilske enote v okviru Gasilskega zavoda Trbovlje bi oblikovala poklicno jedro v Prostovoljnem gasilskem društvu Trbovlje – mesto, ki bi ga tvorilo 10 zaposlenih gasilcev. Poklicni gasilci, zaposleni v GZ Trbovlje, so se težnjam po reorganizaciji uprli.

Na tiskovni konferenci so bili poleg županje prisotni še poveljnik PGD Čeče Sašo Šardi, predsednik PGD Klek Luka Sladič, predsednik PGD Trbovlje – mesto Marko Zaletel, direktor GZ Trbovlje Matjaž Lapi in predsednik PGD Dobovec Gašper Princ.

Županja je ponovno poudarila, da si želi boljšega sodelovanja med prostovoljnimi in poklicnimi gasilci in se hkrati opravičila prvim, saj so bili po njenih besedah s strani drugih deležni šikaniranja in drugega neprimernega vedenja.

Predstavniki prostovoljnih gasilcev in direktor GZ Trbovlje Lapi se z reorganizacijo strinjajo. Predstavniki PGD menijo, da jim bo dežurstvo, v katerega bodo po novem bolj intenzivno vključeni, prineslo več kaljenja v praksi. Reorganizacija bo prinesla tudi bolj učinkovito porazdelitev sredstev med poklicne in prostovoljne gasilce, je dodal Princ. Občina Trbovlje namreč po besedah županje gasilstvu v občini namenja 618.000 evrov, od katerih jih gre več kot polovica za plače in druge izdatke poklicnih gasilcev, po drugi strani pa prostovoljnim gasilcem primanjkuje denarja za nakup osnovne zaščitne opreme – njihova trenutna oprema je namreč dotrajana in ne zagotavlja primerne varnosti ob intervencijah.

Na vprašanje, kakšni bodo prihranki pri plačah poklicnih gasilcev, glede na to, da se njihovo število ne bo bistveno zmanjšalo (z 12 na 10), županja odgovarja, da si trenutno poklicni gasilci velik del plače zaslužijo z delom ponoči, tega pa bo ob dežurstvih prostovoljnih gasilcev manj. »Ne gre za to, da bodo gasilci zdaj na minimalcih,« pojasnjuje Gabrič, »bodo pač plačani po sistemu gasilcev, kot vsi ostali.« Problem naj bi bil tudi v tem, da je med poklicnimi gasilci v Trbovljah preveč vodij, za katere se županja sprašuje, koga glede na majhnost enote sploh vodijo.

Sinoči sta se za 24ur soočila Jasna Gabrič in predsednik Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije David Švarc. Švarc trdi, da bo reorganizacija podaljšala izvozni čas gasilcev ob intervenciji, Gabrič pa se brani, da bo novi sistem pomenil večjo požarno varnost. Nadalje vztraja, da sistem prostovoljnih gasilskih enot s poklicnim jedrom zdrži v drugih, večjih občinah in se sprašuje, zakaj v Trbovljah ne bi.

Ali bodo dosegli kompromis, bo pokazal čas. Reorganizacija sistema naj bi po besedah županje stopila v veljavo proti koncu leta.

Besedilo in foto: MD