V četrtek, 20. januarja, je na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje ponovno potekal karierni dan. Izvajali so različne dejavnosti in dogodke na temo spoznavanja kariernih možnosti in priložnosti. Dijaki višjih letnikov so se tako lahko testirali o svojih študijskih in poklicnih interesih, bili so seznanjeni o študentskem delu, vadili so boljšo prezentacijo svojih dosežkov in sposobnosti, udeležili pa so se lahko tudi predavanj o manj običajnih poklicih, kot sta na primer pilot in policist.

Dan so pričeli in zaključili z dvema prav posebnima dogodkoma. Predavanje Inženirji in inženirke bomo! je zbranim podrobneje predstavilo delo štirih uspešnih Zasavčanov, Nike Mlinarič, Tomaža SkazeLeane Tomič in Vida Seliča.

, ki so vsak na svojem področju s kančkom inovativnega duha, z zanimanjem za novosti in s svojevrstno neobičajnostjo dosegli neverjetne dosežke, priznane na državnem in celo mednarodnem nivoju. Njihove zgodbe so pokazale širino in raznolikost inženirske kariere, a vsem je skupen trud, predanost in neizmerna vztrajnost pri svojem delu.

Ob okrogli mizi na tematiko Prihodnost je lokalna! pa so se dijakom pridružili vsi trije zasavski župani, Marko Funkl, Jasna Gabrič in Matjaž Švagan. Beseda je tekla o razvojnih strategijah posameznih občin, ki zadevajo mlade, in o možnostih zaposlitve v lokalnem prostoru. Razbijali so predsodke o Zasavju kot o le spalnem naselju, katerega mladi zapuščajo ob prvi priložnosti. Ugotovili so, da je tudi v Zasavju dovolj zaposlitvenih možnostih za mlade. Kje natanko? V prihodnosti naj bi Zasavje potrebovalo predvsem tehnični kader. Občine povprašujejo po gradbenikih, arhitektih, inženirjih, izven tehničnih voda pa je zaželeno predvsem zdravstveno osebje. Izvedeli so tudi, da vse tri občine že izvajajo ukrepe, s katerimi se trudijo zadržati mlade. V pomoč naj bi tako bila financiranja s strani regionalnih ustanov za mlade inovatorje in podjetnike, občinske štipendije ter pripravništva na občinah na določenih področjih, ki jih potrebujejo.

Karierni dan je pripomogel mnogim dijakom k sprejetju odločitev o svoji prihodnosti. Predstavil je perspektivnejše karierne poti, ki bodo v bližnji prihodnosti, v času iskanja naše prve zaposlitve, aktualne tudi v Zasavju.

AD

Foto: arhiv GESŠ Trbovlje