Sedmi protikoronski paket pomoči prinaša nekaj novosti oziroma dodatkov s področja socialnih pomoči, zato so na Centru za socialno delo Zasavje pripravili pregled aktualnih novic.

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (t. i. PKP7), je večjo pozornost namenil tudi družinam in določil štiri različne dodatke, ki jih starši pridobijo, če izpolnjujejo predpisane pogoje.

Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence

Eden od staršev oziroma posvojitelj otroka s stalnim prebivališčem v Sloveniji, rojenega v času od 1. januarja 2020 do enega leta po koncu epidemije, bo prejel enkratni solidarnostni dodatek za novorojence v višini 500 evrov. Izplačilo bo izvedeno po uradni dolžnosti za vse upravičence do pomoči ob rojstvu otroka, posebne vloge ni potrebno vlagati.

Izplačilo za otroke, ki so se rodili do sprejetja zakona (29. 12. 2020), bo izvedeno do 31. 3. 2021. Za otroke, ki se bodo rodili po uveljavitvi zakona in do enega leta po koncu epidemije bo znesek izplačan v treh mesecih po rojstvu.

Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence se ne bo štel v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči.

Enkratni solidarnostni dodatek za otroke

Vsi starši otrok do 18 leta starosti so upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka za otroka v višini 50 EUR. Upravičenci do otroškega dodatka bodo izplačilo prejeli avtomatično in jim ni potrebno vložiti nobene vloge. Izplačilo bo do 31. januarja 2021. Starši, ki do otroškega dodatka niso upravičeni, morajo vložiti vlogo na Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti do 31. januarja 2021. Vloga se odda elektronsko in za oddajo ni potrebna e-identiteta. Dostopna je na spletni strani e uprave.

Enkratni solidarnostni dodatek za otroke bodo prejeli tudi rejniki, za otroka do 18 leta starosti, ki so imeli v novembru 2020 sklenjeno rejniško pogodbo.

Povečan znesek dodatka za veliko družino

V času epidemije je povečan tudi znesek dodatka za velike družine, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev te pravice. Družini s tremi otroki se dodatek za veliko družino poveča za 100 evrov, družini s štirimi ali več otroki pa se dodatek za veliko družino poveča za 200 evrov. Za upravičence do dodatka za veliko družino bo znesek izplačan do 31. januarja 2021. Za tiste, ki bodo pridobili pravico do dodatka za veliko družino kasneje v času epidemije, bo dodatek izplačan po pridobitvi pravice do dodatka za veliko družino.

Redni dodatek za veliko družino se bo izplačal kot do sedaj, v mesecu aprilu. Enkratni solidarnostni dodatek za otroke in povečan znesek dodatka za veliko družino se ne izključujeta.

Višji dodatek za nego otroka

V času epidemije (tudi v mesecih, ko epidemija traja manj kot celoten mesec) je povečan znesek dodatka za nego otroka za 100 evrov. Poračun višjega dodatka upravičencem za oktober, november in december 2020 bo izplačan do 31. januarja 2021.

Prva socialna pomoč

Zaradi dolgo trajajoče epidemije, CDS sporoča uporabnikom, ki potrebujejo njihovo pomoč,  da v vseh enotah Centra za socialno delo Zasavje v Hrastniku, Trbovljah in Zagorju ob Savi, tudi v času ukrepov izvajajo socialno varstvena storitev prva socialna pomoč.

Vsak, ki se znajde v socialni stiski in težavah, lahko zaprosi za prvo socialno pomoč s klicem na telefonsko številko enote Centra za socialno delo vsak delovni dan, in sicer ponedeljek, torek, četrtek med 8. in 15. uro, v sredo med 8. in 17. uro in v petek med 8. in 13. uro, lahko pa se oglasi osebno ter počaka pred vhodom na strokovnega delavca.

Storitev prva socialna pomoč je namenjena pomoči uporabniku pri prepoznavanju in opredelitvi socialne stiske in težave, oceni možnih rešitev ter seznanitvi upravičenca o vseh možnih oblikah socialno varstvenih storitev in dajatev, ki jih lahko uveljavi, o obveznostih, ki so s tem povezane, ter o mreži in programih izvajalcev, ki nudijo socialno varstvene storitve in dajatve.

Vstop na center za socialno delo (CSD) je mogoč, tako kot na ostale inštitucije v državi, pod naslednjimi pogoji: vstopite lahko samo zdravi in če ne kažete znakov okuženosti, pred vstopom razkužite roke in ves čas, ko se nahajate v prostorih CSD, nosite zaščitno masko ter se držite navodil za zaščito pred okužbo. Strokovne delavke in delavce je potrebno predhodno kontaktirati in se za termin osebnega obiska dogovoriti preko telefona ali preko e-pošte. Nenadzorovano gibanje na centru ni dovoljeno, zato na CSD lahko vstopate le v dogovoru s strokovnimi delavci in posamično. Če morate oddati vlogo ali drugo dokumentacijo, jo lahko osebno oddate v poštni nabiralnik ob vhodnih vratih, ali po navadni pošti, elektronski pošti ali preko e-uprave.

CSD Zasavje

Foto: arhiv Savus