sobota, 18 maja, 2024

Iz te kategorije

Jani Medvešek kandidat za župana Hrastnika

Če bi morali izbrati po eno najlepšo stvar v vsaki od zasavskih občin, katere tri bi to bile?

Ljudje pozitivnih vrednot, novih idej in podjetniškega duha. Narava vseh treh dolin. Prepletanje tradicije, napredka in povezovalnosti povsod tam, kjer je že – in kjer še bo.

Če boste izvoljeni za župana, kako si boste prizadevali za sodelovanje med zasavskimi občinami?

Sodelovanje med občinami se bo v največji meri uresničilo pri izvajanju skupnih regijskih projektov. Treba je spodbuditi in podpreti projekte na občinski ravni pa tudi tiste med zavodi in nevladnimi organizacijami, ki že potekajo, tako kot na primer med mladinskimi centri. V upanju, da bo enaka želja po povezovalnosti tudi v drugih občinah, bi si resnično želel tudi redna srečanja – morda je priložnost za ustanovitev Kluba zasavskih županov J.

Kateri skupni projekti (gospodarski, turistični, kulturni, športni ali drugi), ki trenutno že potekajo v Zasavju, se vam zdijo pomembni in bi se zanje zavzemali tudi kot župan?

Za gospodarski razvoj je pomembno skupno prizadevanje za cestne povezave – iz Hrastnika proti Zidanemu mostu in za predor Trbovlje-Prebold ter s tem priključitev na avtocesto. Izjemni projekti so tudi: Rdeči Revirji, mednarodni festival, ki nam prinaša kulturo na najvišjem nivoju; Večgeneracijski center Zasavje – medgeneracijsko sodelovanje je namreč ključno za prihodnji razvoj; Hi festival, ki ima velik potencial postati največji glasbeno-turistični dogodek v Zasavju in širše; projekt skupne zasavske turistične blagovne znamke V tri krasne, ki se je sicer že zaključil, vendar mislim, da bi morali s skupnim nastopom na področju turizma nadaljevati.

Ali se po službenih ali prostočasnih opravkih odpravite tudi v drugi dve zasavski občini – kam?

Po službenih opravkih vsekakor v ostala dva zasavska mladinska centra, k partnerjem v Večgeneracijskem centru na Zasavsko ljudsko univerzo, pa na Regionalno razvojno agencijo, pospeševalnik Katapult in še kam. Zasebno z družino pa gremo radi v hribe – na Kum ali na Zasavsko Sveto goro.

Koga bi predlagali za Zasavko ali Zasavca leta 2018 in zakaj?

Želel bi si, da bi naziv Zasavc leta kdaj pripadel skupinsko prav vsem prebivalkam in prebivalcem, ki imajo radi Zasavje, ki tukaj živijo, ustvarjajo in povezujejo naše tri doline s svojim delom, ljubeznijo in napredkom. Verjamem, da je vsak člen v verigi enako pomemben za njeno moč – prvi, zadnji in vsi vmes.

Isti avtor