V zasavske osnovne šole se je letos vpisalo skoraj 400 novih učenk in učencev. Šole so na prvi šolski dan že dodobra pripravljene, med počitnicami so izvedle redna vzdrževalna dela, ponekod pa tudi večje prenove.

OŠ NH Rajka Hrastnik

V klopi OŠ NHR Hrastnik JE letos prvič sedlo 77 prvošolcev. V matični šoli so razdeljeni na dva oddelka, ravno tako v podružnici na Dolu, šolo pa bo obiskoval tudi en učenec s posebnimi potrebami. Najmlajše učence sta na prvi šolski dan pozdravila ravnateljica Marina Kmet in župan Marko Funkl, nato pa so jih učenci devetih razredov pospremili do matičnih učilnic. Trenutno je v Hrastniku vpisanih 675 učencev.

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

V OŠ Ivana Cankarja se je letos prvič vpisalo 33 učencev, medtem ko jih bo šolo skupno obiskovalo predvidoma 283. Prvošolci so razdeljeni na dva oddelka. Prvi šolski dan jih čaka predvsem spoznavanje učiteljev in sošolcev. Ker so pred kratkim prenovili šolsko dvorišče, so ob odprtju pripravili kratek kulturni program.

OŠ Tončke Čeč Trbovlje

Na OŠ Tončke Čeč letos je novih 49 prvošolcev, od katerih bo eden obiskoval program z nižjim izobrazbenim standardom. Prvi šolski dan so po kulturnem programu preskočili šolski prag, se spoznali s sošolci, učiteljicama in šolo ter si ogledali gledališko predstavo. Poleg vzdrževalnih del so med počitnicami uredili kotiček za izvajanje dodatne strokovne pomoči učencem. Skupno bo šolo obiskovalo 382 otrok, 18 v prilagojenem programu.

OŠ Trbovlje

Na matično šolo OŠ Trbovlje je vpisanih 48 prvošolcev, na podružnično šolo Alojza Hohkrauta 17 in na podružnico Dobovec ena prvošolka (skupaj bo šolo obiskovalo 574 otrok). Na matični šoli sta dva oddelka prvošolcev, na PŠ Alojza Hohkrauta en oddelek in na PŠ Dobovec 1 kombiniran oddelek od prvega do četrtega razreda. Prvi dan jih čaka prijeten sprejem in sladko presenečenje, pozdravila jih je tudi županja Jasna Gabrič. Poleg vzdrževalnih del bodo letos prenovili dotrajan kabinet za kemijo.

OŠ Ivana Skvarče Zagorje

OŠ Ivana Skvarče bo letos obiskovalo 73 prvošolcev (58 na matični šoli, sedem na PŠ Podkum in osem na PŠ Čemšenik). Vseh učencev bo letos 574. Prvi šolski dan jih je obiskal čarovnik, dobili so drobno darilce, dogajanje pa so tudi posneli.

OŠ Toneta Okrogarja Zagorje

V Okrogarjevo šolo je letos vstopilo 51 novincev. Razporejeni so v štiri oddelke – dva na matični šoli in po en oddelek na PŠ Kisovec in Šentlambert, kjer bodo šolo obiskovali skupaj z drugim razredom. Učiteljice so se s prvošolci in njihovimi starši že srečale, tako, da je prvi šolski dan že njihov samostojni dan v šoli. Za prvošolce so med počitnicami preuredili razrede, nekaj novosti pa bo tudi pri registriranju prehrane. Pred vhodom v šolo pa so uredili še nov nadstrešek. Šolo bo letos obiskovalo 510 učencev: 381 na matični šoli, 98 na PŠ Kisovec in 32 na PŠ Šentlambert, ki letos praznuje 140-letnico.

OŠ Ivana Kavčiča Izlake

OŠ Ivana Kavčiča na Izlakah in PŠ Mlinše bo letos obiskovalo 41 prvošolcev, ki bodo na matični šoli razdeljeni v dva oddelka, na podružnici pa bodo obiskovali kombinirani oddelek. Skupno so na šolo letos vpisani 403 učenci. Prvošolcem so kot vsako leto pripravili posebno presenečenje. Poleg rednih vzdrževalnih del so med poletjem morali odpravljati posledice poplave.

OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje

V OŠ dr. Slavka Gruma se vpisujejo učenci z lažjimi, zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju na podlagi odločb Komisije za usmerjanje, ki deluje v okviru Zavoda RS za šolstvo in vpis je vsa leta podoben. Med poletnimi počitnicami so enega izmed razredov posebnega programa vzgoje in izobraževanja prilagodili, da bosta lahko strokovno usposobljena specialna pedagoginja in delovna terapevtka v njem pred in po pouku izvajali senzorno integracijo in ostale oblike specialno pedagoških obravnav, ki jih nudijo učencem.

Martina Drobne

Foto: arhiv Savus