sobota, 20 julija, 2024

Iz te kategorije

Hrastniški častniki zadovoljni

Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik je imelo redni letni zbor članov v sredo, 13. marca 2019, v dvorani Mladinskega centra Hrastnik.

Občnega zbora se je udeležilo 45 članov. Povabilu na zbor članov so se odzvali tudi župan občine Hrastnik Marko Funkl, predsednik ZSČ general major Alojz Šteiner, predstavniki nekaterih OZSČ in drugih društev in ustanov.

Poročnik Gorazd Hafner, predsednik hrastniškega združenja je zboru poročal o delu združenja v letu 2018. Združenje je izpeljalo ambiciozen letni program, katerega prioritetni del so bili dogodki iz vojaško-strokovne dejavnosti. Opravili so vojaško strokovno ekskurzijo v Posavje, kjer so se seznanili z delovanjem TO pri bojnih aktivnostih v času osamosvojitvene vojne za Slovenijo leta 1991 na širšem območju Brežic, vojaško strokovno ekskurzijo na letališče Cerklje, taktično-orientacijski pohod na trasi Hrastnik (strelski poligon) – Ravne – Čeče, vojaško strokovno predavanje o delovanju TO in slovenske policije med osamosvojitveno vojno na območju Hrastnika in Zasavja, obisk sejma SOBRA v Gornji Radgoni, izvedli tekmovanje v okviru strelske lige Alpe Adria, se udeležili aktivnosti Zveze slovenskih častnikov, dobro so sodelovali z drugimi organizacijami.

N zboru so podelili ZSČ najbolj dejavnim članom združenja. Priznanja je podelil predsednik ZSČ Alojz Šteiner. Pisno priznanje ZSČ so prejeli: Haso Salijaj, Drago Funkl, Matej Logar, bronasto medaljo ZSČ Zdenko Ladiha in Gorazd Hafner, častni znak ZSČ za sodelovanje pa      Policijsko veteransko združenje SEVER Zasavje. OZSČ Hrastnik pa je podelila priznanja marljivim članom združenja in organizacijam, ki so donirala sredstva združenju: Bronasto medaljo OZSČ Hrastnik so prejeli: Momir Iliševič, Matej Logar in Igor Zavrašek, srebrno medaljo Rudi Senčar, plaketo OZSČ Hrastnik za sodelovanje pa: ELO projekti d.o.o., Oto Strakušek s.p., Salijaj Haso s.p. in SIIPS AD d.o.o.

Jani Zore

Fotografije: Maks Rak in Jani Zore

Previous article
Next article

Isti avtor