Občina Hrastnik je objavila Javni razpis za dodelitev štipendij za obrtne poklice, štipendij za študente z nižjim socialnim statusom, štipendijo za študenta s posebnimi potrebami in kadrovske štipendije.

Štipendije so namenjene dijakom, ki se redno šolajo v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanj ter rednim študentom na dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programih. Na razpis se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v občini Hrastnik in ne prejemajo nobene druge štipendije. Hkrati tudi niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih pri ZRSZ in niso starejši od 26 let.

Razpis je odprt do vključno 11. oktobra 2022.

Savus

Foto: arhiv Savus