Ob začetku šolskega leta smo pripravili pregled, kaj je novega na zasavskih srednjih in osnovnih šolah ter vrtcih v novem šolskem letu. Danes je na vrsti Gimnazija Litija, odgovore na vprašanja nam je prijazno poslala njihova ravnateljica Vida Poglajen. Jutri bomo objavili odgovore iz Vrtca Hrastnik.

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v svojih šolskih objektih? Katera, kakšna je vrednost?

Šola je bila v neurju 3. julija žal zelo poškodovana. Sanacija strehe in šolskih prostorov je bila zaključena do začetka pouka, dela na drugem delu stavbe, kjer je telovadnica pa se nadaljujejo tudi v septembru. Skupna vrednost sanacijskih del znaša več kot milijon evrov.

Koliko dijakov v letošnjem šolskem letu obiskuje vašo šolo? Koliko oddelkov?

V devetih oddelkih je skupno približno 240 dijakov.

 

Koliko od teh je dijakov prvih letnikov?

V prvih letnikih je 86 dijakov.

 

Kako ste se pripravili na novo šolsko leto?

Naša primarna skrb je bila ponovna vzpostavitev varnega in predvsem zdravega šolskega okolja za naše dijake. Tako kot vsako šolsko leto, so se tudi letos profesorji z vso skrbnostjo pripravili na začetek pouka. Za dijake smo pripravili širok nabor obveznih in izbirnih vsebin, načrtujemo pa tudi vključitev v nove projekte, za katere dogovori potekajo.

Imate v letošnjem šolskem letu v načrtu kakšne večje dejavnosti, povezane s šolo (morda obletnice, prireditve, sodelovanje s širšo skupnostjo itn.)?

Večjih prireditev ne načrtujemo, zgolj tiste, ki jih običajno izvajamo.

 

Se boste v letošnjem letu lotili kakšnih večjih vsebinskih projektov?

Sledili bomo vsem novostim v našem šolskem prostoru in nadaljevali delo v začetih in novih projektih.

 

Koliko ljudi je zaposlenih v vašem zavodu?

V tem šolskem letu bo za vzgojno izobraževalno delo skrbelo 26 profesorjev in strokovnih delavcev, skupno število tehnično-administrativnih delavcev pa je sedem.

V preteklih letih je bilo učiteljev v Sloveniji preveč, sedaj jih je premalo. Je tudi pri vas tako? Zakaj ja ali pa zakaj ne?

Kljub vsem splošnem pomanjkanja učiteljskega kadra  na šoli večjih tovrstnih težav v letošnjem šolskem letu nimamo.

BS

Foto: arhiv Savus