Rotary klub Zagorje Kum se je v letu 2021 skupaj s pobratenimi Rotary klubi Brčko 1938, Zrenjanin, Ulcinj in Doboj odločil, da se bo pridružil sedmemu področju Rotarijskega delovanja Skrb za okolje. Pet Rotary klubov iz štirih držav se je povezalo v projekt in popisalo Dogovor o sodelovanju na projektu Od Triglava do Ohrida očistimo zemljo plastike in odpadkov“ – EndPlasticSoup. V letu 2022 so se pridružili še Rotary klubi Bjelina, Ohrid, Osijek– Josip Juraj Strossmayer in Zveza Rotaract klubov Slovenije.

Namen sklenitve Dogovora je povezati vse udeležence v aktivnosti s končnimi cilji:

– zmanjševanjem rabe na vseh področjih, zmanjševanje vplivov na okolje s ciljem ohranjati in izboljševati kvaliteto zraka, zemlje, vode in kvalitete življenja,

– zmanjšanje odlaganja odpadkov na zemljo, v jezera, potoke, reke in posledično v morje,

– prizadevanje za zaščito vodnih virov in vode, naša skupna naloga je, da bo pitna voda dostopna na pipi.

– Slediti cilj Rotary International, da do leta 2050 ne bo več plastične juhe v oceanih, morjih. Ne bo več plastičnih odpadkov v naših jezerih, rekah, gozdovih, parkih in ulicah.

Vodstvo Rotary International projekta EndPlasticSoup nas se je prosilo, da pomagamo mladima študentoma iz Belgije, ki skupaj z ekipo izvajata projekt Flow for living oceans and water. Pomoč je stekla. Elmo Swenne in Pablo Bourcelet bosta po Evropi obiskala 71 lokacij kjer bosta ob rekah vzela vzorce večje plastike, manjše plastike in mikroplastike. Analizo bo pripravila ekipa laboratorija v Franciji. Njihov projekt, da z zmanjševanjem uporabe plastike sledimo ciljem: varovanje okolja, razvoj lokalnega gospodarstva in podpora izobraževanju.

Kaj smo naredili v Zagorju ob Savi v ponedeljek, 6. februarja?

Člani Rotary kluba Zagorje Kum smo sprejeli Elma in Pabla kot prijatelja, ki sledita istim ciljem skrbi za okolje in v njihovem projektu zaščite in varovanja voda. Njun kombi smo opremili z nalepko, ki nosi znak obeh projektov Od Triglava do Ohrida očistimo zemljo plastike in odpadkov, EndPlasticsSoup in našega Rotary kluba Zagorje Kum. Skupaj smo odšli ob reko Savo. Elmo in Pablo sta po protokolu na 50 metrih obale pobirala odpadno plastiko in na koncu mikroplastiko. Cela akcija je ob hudem mrazu zahtevala dve uri dela. Skupaj sta nabrala 16,5 kg plastike.

Po naporni vožnji iz Trsta in delu ob Savi smo ju v Gostišče Kum odpeljali na domače koline, ajdove žgance, kislo zelje in pražen krompir. Navdušena sta bila, da hrana ni prišla iz plastičnih ovojev in da je lokalna iz domače reje in predelave. Da ne bosta v zimi prespala v kombiju smo jih odpeljali v Mladinski center Trbovlje, kjer sta prespala. Pripravili smo plan potovanja za prve tri postaje. Po pobiranju vzorcev ob Savi pred in za Zagrebom smo ju usmerili v Brčko. Skupaj z Rotary klubom Brčko 1938 in učenci osnovne šole bodo pobirali plastiko ob reki Savi. Sledilo bo dolgo potovanje in jemanje vzorcev do Grčije in od tam do Bolgarije, Romunije in Srbije.

Bistveno za nas je, da smo kot Zagorje ob Savi in s tem cela regija vključeni v mednarodne projekte, ki imajo cilj varovanje okolja in narave. S tem nam je omogočeno, da predstavimo tudi naše kraje, ljudi in našo hrano. Nismo pozabili na kulturo. Oba kulturna centra, delavska domova v Zagorju ob Savi in Trbovljah sta na naša gosta naredila velik vtis. V kratkem času sta se naučila tudi glavnih besed dober dan, hvala in srečno!

Janez Lipec, ambasador EndPlasticSoup za regijo

Foto: Rotary Klub Zagorje Kum