Razen Katjuše Laznik in Vojke Šergan, ki sta se pred sejo opravičili, so bili zbrani vsi. Kar lep del sicer kratke seje so posvetili volitvam in imenovanjem. Marko Funkl je bil na lokalnih volitvah izvoljen za člana občinskega sveta, nato pa v drugem krogu županskih volitev še za župana Občine Hrastnik. Ker se županska in svetniška funkcija med seboj po zakonu izključujeta, mu je predčasno prenehal veljati mandat občinskega svetnika. V skladu z zakonodajo bi mandat moral preiti na naslednjega kandidata z liste, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen Funkl. Naslednji kandidat na Listi naš Hrastnik je bil Tadej Hrovatič, ki pa je sporočil, da ne sprejema funkcije svetnika, zato je mandat pripadel naslednji na listi, Kristini Drstvenšek. Ta je mandat sprejela. »Smo edini občinski svet v Zasavju in eden redkih v Sloveniji, kjer je razmerje med moškimi in ženskami 50 : 50,« je ob tem povedal Funkl.

Družba Ceroz je občino obvestila, da bo članom skupščine potekel mandat. Skupščina ima šest članov, od tega dva iz Hrastnika. Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve je za nov mandat predlagala Teo Primon, višjo svetovalko na Oddelku za prostor, okolje in javne gospodarske službe Občine Hrastnik ter Mojco Tušek, predstavnico KS Marno. Funkl je predlagal, da se glasovanje za predstavnico KS Marno umakne zaradi nesporazuma umakne z dnevnega reda in se glasovanje prestavi na naslednjo sejo. Tako je svet zaenkrat soglasno potrdil Teo Primon kot članico skupščine.

Na seji so potrdili tudi imenovanje predstavnikov delovnih teles občinskega sveta. Za člane Komisije za statut, poslovnik ter prošnje in pritožbe so imenovali Ksenijo Jakopič, Jano Grum Žekar, Nermina Bajramovića, Roberta Sticherja in Matejo Podlogar, Komisijo za odlikovanja in priznanja bodo sestavljali Gregor Jelenko, Mateja Planko, Kristina Drstvenšek, Timotej Funkel in Franjo Krsnik, Odbor za gospodarski razvoj in proračun Vojka Šergan, Vojka Povše Krasnik, Igor Pogačnik, Karmen Podmenik in Darko Šurina, Odbor za varstvo okolja, urejanja prostora in infrastrukturo Vinko Žagar, Drago Ostrovršnik, Franc Bokal, Matic Rotar in David Krajnc, Odbor za družbene dejavnosti Nermin Bajramović, Nina Pečnik, Gregor Pajič, Mojca Lavrič in Robert Jošt, Nadzorni odbor pa Jurij Kolar, Borut Vladimir Pušnik, Marjan Racki, Bojan Klenovšek, Emil Šabanovič, Rosita Potočnik in Polona Pergar Guzaj.

Govora je bilo tudi o previsokih talnih hitrostnih ovirah, obrtno industrijski coni v KS Steklarna in rušenju stare steklarske kolonije ter pomanjkanju pluženja in občinskih stanovanj.

Funkl je glede izgradnje obrtno industrijske cone povedal, da bodo letošnje leto posvetili preseljevanju stanovalcev, gradilo pa se zaradi potrebnega pridobivanja gradbenih dovoljenj še ne bo.

Na koncu je zbrane obvestil še, da bo Občina Hrastnik v tem mandatu imela dva podžupana: Božo Majcen bo odgovoren za družbene zadeve, Vojka Šergan pa za področje gospodarstva. Oba sta sicer na lanskih novembrskih volitvah kandidirala za župana.

MD