Občina Hrastnik je v letošnjem letu za projekt Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Save – Občina Hrastnik uspešno pridobila 1,8 milijona evrov evropskih in državnih sredstev. 

Za projekt, vreden dobrih 2,1 milijona evrov, je občina v septembru na državnem portalu objavila javno naročilo, na katerem je bil izbran izvajalec AGM Nemec. Pogodbo sta v četrtek podpisala župan Marko Funkl in direktorica podjetja AGM Nemec Maja Gerčer Špitalar.

Občina Hrastnik bo z izvedbo projekta poskrbela za ureditev javne infrastrukture odvajanja in čiščenja odpadnih voda v aglomeraciji Hrastnik. Predvidena je izgradnja 5113 metrov kanalizacije (center Hrastnika, Pot na Kal, Prapretno) in dveh fekalnih črpališč.

Boljšega čiščenja odpadne vode bo deležnih dodatnih 815 prebivalcev občine Hrastnik. Z bolj urejeno komunalno infrastrukturo se bo dvignila kakovost bivanja občanov in s tem ohranila poseljenost lokalnega okolja. Občina pa bo z naložbo omogočila zmanjšanje izpustov škodljivih snovi v vodo.

Savus

Foto: arhiv Občine Hrastnik