V Trbovljah v tem poletju urejujejo kar nekaj cestnih odsekov, zato je promet oviran zaradi delnih zapor cestišča. Kje vse veljajo delne zapore cest?

Hrastnik – Ojstro – Trbovlje

Tako velja delna zapora lokalne ceste Hrastnik – Ojstro – Trbovlje zaradi izvedbe projekta Ureditev ceste Trbovlje – Hrastnik čez Ojstro.

 

 

 

Vodenska

Prav tako velja delna zapora javne poti do hiše Žagar zaradi izvedbe fasad, obnove dimnikov in strehe na nekaterih objektih na Vodenski cesti. Dela se bodo zaključila v jesenskih mesecih.

 

 

Knezdol

V Knezdolu izvajajo projekt Investicijsko vzdrževanje cest 2022. Rekonstruirali bodo dva cestna odseka. V času izvajanja del bodo zato veljale delne in občasne popolne zapore lokalne ceste Urankar – Prečna (Jager). Izvajalec del Sekopt bo z deli zaključil do konca septembra.

Medvednica

Zaradi sanacije in modernizacije lokalne ceste in obnove prepustov in asfaltiranja velja delna oziroma občasna popolna zapora cestnega odseka Urankar – Medvednica. Dela se bodo izvajala do konca avgusta od 7. do 17. ure. Obvoz je možen po lokalni cesti Trbovlje – Klek – Sveta Planina – Vrhe.

Savus

Foto: Občina Trbovlje