četrtek, 13 junija, 2024

Iz te kategorije

Delate na daljavo? Vlagajte v odnose znotraj tima

Z epidemijo in krizo Covid-19 (občasno) delo od doma oziroma delo na daljavo za mnoge postaja počasi ustaljen način dela. Spreminja pa se tudi še do nedavnega prisotno mnenje, da je delo od doma vse prej kot učinkovito. Prav nasprotno, marsikdo je zaradi bolj fleksibilne organizacije dela ob izpolnjevanju določenih pogojev lahko celo bolj učinkovit. A pri tem ne smemo enačiti učinkovitost posameznika in učinkovitost tima.

Preizkušnja

Delo na daljavo izpostavlja tudi neenakost, saj vsi doma nimamo idealnih pogojev za opravljanje svojega dela. Domača pisarna je za mnoge le oddaljena želja, vzporedno šolanje otrok od doma ali varovanje otrok vnaša dodatne naloge in številne motnje tekom delavnika. Predvsem pa je na preizkušnji tudi naša sposobnost, da presežemo fizično oddaljenost med člani tima, s katerimi sicer v navadnih delovnih pogojih opravljamo svoje delo. Ni več jutranjih pozdravov na hodnikih, ni več druženja za malico ali sestankov v živo, kjer poteka komunikacija osebno iz oči v oči. Ni skrivnost, da številne ideje dozorijo prav v neformalni komunikaciji. Klici prek spletnih aplikacij, kjer obrazov morda sploh ne vidite, ali jih nadomeščajo virtualni avatarji na zaslonu, se z osebno komunikacijo preprosto ne morejo primerjati.

Ekipa

Vsak član ekipe je edinstven, z različno stopnjo motivacije, z različnimi življenjskimi izkušnjami, z razlikami v zmožnostih organizirati mirno in urejeno delovno okolje, s svojimi družinskimi specifikami…, vse to pa vodi tudi do različnih pričakovanj pri skupnem delu. Tako se skupina ne sooča več le s skupnimi izzivi doseganja poslovnih ciljev, ampak tudi z izzivom sodelovanja pri združevanju teh raznolikosti.

Komunicirajte!

Ne glede na to, da ste bolj zgodnja ptica ali pa morda ponočnjak, mora tim vsaj določen čas – tudi na daljavo – delovati hkrati. Tudi sicer običajni delovni čas ponuja dovolj časa za delo, zato ne obremenjujete skupnega družinskega časa s službenimi obveznostmi, ko to ni nujno. Če so za uspešno delo posameznika ključne kompetence, ki odražajo sposobnost samostojnega dela kot so proaktivnost, motivacija, aktivno iskanje potrebnih virov in odpravljanje težav, zmožnost upravljanja časa ter ločitev zasebnega in službenega časa, sposobnost, da deluje v negotovosti, se moramo na ravni skupinskega dela sinhronizirati s člani tima, moramo znati poslušati, moramo se biti sposobni vživeti v počutje drugih, moramo biti empatični. Tu igra izredno pomembno vlogo komunikacija. Vodja vašega tima mora poskrbeti, da bo komunikacija redna in odprta, člani pa morate poskrbeti, da bo tudi spoštljiva. Vam morda sodelavec ni takoj odgovoril na vašo e-pošto? Ne postanite takoj napadalni – morda je moral pomagati otroku pri vzpostavitvi povezave ali pri razlagi naloge za matematiko. Pri delu od doma se enostavno ni mogoče vedno odklopiti do drugih dejavnikov.

Zaupajte!

Zagotovo je pri delu od doma na preizkušnji tudi medsebojno zaupanje. Zaupanje, da bo delo opravljeno dobro in pravočasno. Če tim kot celota sprejme za svoje naslednje vrednote, kot so zanesljivost, iskrenost, spoštovanje drugih, se tudi morebitne ovire in nesoglasja lažje presežejo. Ne dopustite, da nezaupanje vpliva na odnose v timu, saj to potem posledično vpliva tudi na padec motivacije in znižanje učinkovitosti. Vse to lahko pripelje celo do zmanjšane uspešnosti vašega tima.

Prehod na delo od doma – bodisi po izbiri ali po potrebi – ni vedno preprost. Strah je primarno človeško čustvo in strah pred spremembami je eden največjih strahov. Že majhna motnja, kot je novo delovno okolje ali nova programska oprema, lahko vpliva na našo samozavest in zaupanje ter posledično na našo produktivnost (vsaj v prehodnem obdobju).

Družite se!

Zaposleni ustvarjate rezultate. In morda prav v slabih izkušnjah iz obdobja pomladi lahko iščemo razloge, da se marsikje v podjetjih ob drugem izbruhu korona virusa niso želeli preusmeriti v celoti na delo na daljavo, ampak iščejo kombinacije, ko bi člani timov kljub temu vsaj občasno prihajali v pisarno oziroma v delovna okolja na lokacijah delodajalca. Kaj lahko naredi vsakdo izmed nas? Res je, da pri delu od doma dinamike dela, organizacije in pretoka informacij, ki smo ga bili navajeni na delovnem mestu, ko so bili sodelavci v sosednji pisarni ali za sosednjo steno, ni več, a se potrudimo, da ostanemo povezani. Ostanimo tudi na daljavo (neformalno) socialno aktivni. Virtualna jutranja skupna kava ali občasen skupinski klepet, morda tedensko virtualno družabno srečanje prek določene aplikacije, kjer si celo vnaprej lahko določite temo, ki ni povezana z delom, … vse to so priložnosti, ki jih izkoristite.

Potrudite se in ohranite povezanost, ki jo kot socialna bitja potrebujemo. Vlagajte v odnose, ki ste jih zgradili v preteklosti. Tudi trenutne situacije bo enkrat konec.

Alenka Kraljič, psihologinja in direktorica operativnega poslovanja v kadrovski družbi Trenkwalder

Previous article
Next article

Isti avtor