ponedeljek, 27 maja, 2024

Iz te kategorije

Davčne blagajne

Na Finančnem uradu Hrastnik, ki pokriva zasavske občine, sicer ocenjujejo, da je uvedba davčnih blagajn v Zasavju potekala v skladu s pričakovanji, podobno kot v celotni Sloveniji. Doslej so zavezanci za davčne blagajne prevzeli več kot tisoč namenskih digitalnih potrdil za davčne blagajne (Hrastnik 180, Trbovlje 405 in Zagorje 430). Skupno število zavezancev v Zasavju pa je skoraj 3000 (1440 pravnih oseb in 1405 samostojnih podjetnikov). V primerjavi s Slovenijo je odstotek prevzemov digitalnih potrdil malo manjši kot je povprečje.
Januarja so tudi v Zasavju opravili nadzore davčnih blagajn pri zavezancih, ki imajo registrirano dejavnost, kjer se predvideva gotovinsko poslovanje, niso pa prevzeli digitalnega potrdila in jim FURS ni poslala vprašalnika o vključitvi zavezanca v sistem davčnih blagajn. Preglede pri davčnih zavezancih v Zasavju so v večini opravljale mobilne enote FU Novo mesto. Inšpekcija se je vključila v 12 pregledov. Odkrili so primer zavezanca, ki ne opravlja dejavnosti ali pa poslovanje poteka brezgotovinsko in drug primer, kjer zavezanec ni imel na vidnem mestu obešenega obvestila o obveznosti izdaje računa kupcu. Po pregledih so ugotovitve naslednje: zavezanci so seznanjeni z davčnimi blagajnami in so se temu primerno pripravili, zato niso odkrili bistvenih kršitev.

Direktor Finančnega urada Hrastnik Uroš Roglič opozarja, da je čas opozoril mimo, finančna uprava bo pričela tudi s kaznovanji. Kazni so lahko drastične. Z globo 40 € je lahko kaznovan kupec blaga, če ne zadrži računa takoj po odhodu iz poslovnega prostora. Zavezanci pa so lahko kaznovani s precej višjimi zneski. Osnovna globa za kršitelje znaša od 2.000 do 50.000 €, za srednje ali velike gospodarske družbe je višina od 5.000 do 75.000 €, za posebej hude prekrške pa je lahko globa visoka tudi do 150.000 €.

Marko Planinc

Isti avtor