Reformacija je bilo versko, kulturno in politično gibanje v 16. stoletju, katerega cilj je bila preureditev rimskokatoliške Cerkve. Njen glavni začetnik je bil nemški katoliški duhovnik in avguštinski menih Martin Luther, ki je 31. oktobra 1517 na vrata cerkve v nemškem mestu Wittenberg pribil liste s 95 tezami o moči odpustkov, kjer je spodbijal del tedanje doktrine o odpustkih za mrtve v vicah. V času reformacije je nastala tudi prva knjiga v slovenskem jeziku – Katekizem, katerega avtor je bil Primož Trubar.

Martin Luther je od Cerkve med drugim zahteval tudi, da božjo besedo vernikom približa z besedili v njihovih jezikih. Dotlej so namreč duhovniki »preprostim« ljudem služili kot posredniki med njimi in Bogom. Te zahteve so našle svojo pot tudi do slovenskega prostora in nastala je prva knjiga v slovenščini z naslovom Katekizem. Ta knjiga je pripomoček za učenje vere, da bi jo znali preprosti ljudje prebrati, pa je njen avtor Primož Trubar kasneje napisal še Abecednik. S tema dvema knjigama je slovenščina postala knjižni jezik.

»Lubi Slovenci,« je Primož Trubar nagovarjal svoje rojake. Tako prve omembe imena Slovenci segajo že v 16. stoletje. Tudi avtor prve knjige v slovenščini ima med slovenskimi državnimi prazniki svoj dan. Čeprav to ni dela prost dan, dan Primoža Trubarja obeležujemo 8. junija in naj bi sovpadal z dnem njegovega rojstva.

Še en dan, pomemben za Slovence, smo obeležili pred kratkim – 25. oktober je dan suverenosti, dan, ko je leta 1991 slovensko ozemlje zapustil še zadnji vojak JLA.

V mislih mnogih Slovencev dan reformacije danes izpodriva iz ZDA uvožena noč čarovnic, zato bodo danes verjetno danes bolj kot čaščenje slovenske besede v ospredju buče, duhci in čarovnice. Jutri pa bodo, ker obeležujemo dan spomina na mrtve, pokopališča polna ljudi in sveč.

Martina Drobne

Foto: arhiv Savus