Ribiči Ribiške družine Zagorje so bodo v soboto, 19. marca, lotili čiščenja dveh ribnikov v Evroparku v Zagorju. Kot je povedal predsednik RD Zagorje Stane Poznič gre za nujna dela. V ribnikih se je namreč nabral mulj, ki je že lani povzročal, da sta ribnika zelenela.

Da bi to preprečili, bodo z apnenjem ribnikov večino mulja uničili. Najprej bodo izlovili ribe, ki so v ribnikih, jih pregledali, odvečno število bodo deponirali v ribnik v Naselju Srečka Kosovela, tiste, ki jih bodo ohranili v dveh ribnikih v Evroparku, pa bodo za nekaj dni preselili v manjši ribnik.

V tem času bodo zgornji, večji ribnik, posuli z apnom in pustili približno teden dni, da bo apno uničilo večji del mulja. V tem času bo manjši ribnik z vodo napolnjen do polovice, kar na ribe, ki bodo v njem, ne bo imelo vpliva.

Ko bodo večji ribnik znova napolnili z vodo, bodo vanj iz manjšega preselili ribe in poapnili še spodnjega, po zaključenem postopku uničenja večjega dela mulja, pa bodo vanj iz zgornjega ribnika izpustili vodo ter naselili del rib.

Celoten proces čiščenja ribnikov, ki bo omogočil zdravo življenjsko okolje za ribe in njihov razplod v obeh ribnikih ter prijeten pogled obiskovalcev na čisto vodo v ribnikih, bo trajal približno deset dni, v akciji čiščenja pa bo sodelovalo okoli 30 članov Ribiške družine Zagorje.

Savus

Foto: arhiv Savus