V Trbovljah so na predvečer občinskega praznika na slovesni prireditvi podelili tudi letošnja občinska priznanja. Županja občine Jasna Gabrič in podžupanja občine Maja Krajnik sta podelili priznanje za častnega občana občine Trbovlje, ki ga je za posebne zasluge, izjemne dosežke in prispevek na gospodarskem področju ter v družbenih, športnih in ljubiteljskih dejavnosti v občini prejel Slavko Stošicki.

Objavljamo obrazložitev za priznanje častni občan.

Slavko Stošicki

»Slavko Stošicki je nekoč zapisal: »Rojstni kraj vedno nosiš v srcu. Je tvoje rojstvo, mladost in življenje. Ko nanj pozabiš, si mrtev.« V teh besedah človek začuti odnos, ki ga ima Slavko Stošicki do svojega rojstnega kraja. Čeprav ga je življenjska pot zanesla na Bled, pa je s Trbovljami še vedno močno povezan kot lions in kot pesnik v okviru Literarnih prijateljev Društva upokojencev Trbovlje.

Njegovo življenje v Trbovljah in tudi ustvarjalnost sta povezana s številnimi zgodbami, saj je bil že v mladosti aktiven na kulturnem področju. Kar 20 let je bil napovedovalec na Radiu Trbovlje, njegov direktor, kot predsednik Kulturne skupnosti je aktivno deloval na kulturnem področju. Kot razvojni inženir je delal v Cementarni Trbovlje, vodil družbo IBT Trbovlje in se v času strukturnih podjetniških viharjev boril za njen obstoj. Njegova podjetnost in strokovnost sta ga usmerjali v področje ocenjevanja, na katerem je vodilni ocenjevalec v Sloveniji.

Poleg tega se je zapisal tudi organizaciji Lions in trideset let deloval najprej v Lions klubu Trbovlje in nato v Lions klubu Trbovlje Brin.  Poznavanje vsakega dela kraja ga je pripeljalo do ideje, da mesto predstavi s fotografskim projektom – Trbovlje včeraj – danes – jutri.  V mladosti se je naučil, kako v vlogi amorja vihteti ljubezenske verze. Navedeno je bil razlog, da se je pozneje vrnil v čarobni svet poezije. Izdal je dve pesniški zbirki: »Pesmi za dva« in dvojezično zbirko »Podobe lepot – Images of Charms«, v pripravi pa ima še dve zbirki, izmed katerih bo ena posvečena Trbovljam. Poezija, ki jo v zadnjem času povezuje tudi s fotografijo, je postala njegov izrazni medij. Projekt poezije in fotografije, kot je bil prikazan na razstavi v Delavskem domu v Trbovljah, je prikazal povezanost obeh. Po oceni kritikov so fotografska dela, ki so nastala na podlagi pesmi in nasprotno, svojevrsten unikat izražanja.

Za Slavka lahko rečemo, da se je kraju zapisal kot človek, ki razume in dojema preproste ljudi in časti bogato kulturno dejavnost v Trbovljah. Njegov prispevek na vseh omenjenih področjih je tako velik, da si zasluži naziv častnega občana.«

Savus

Foto: Občina Trbovlje in MP