Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije je v zadnjem letu beležil več kot petodstotni upad brezposelnosti po vsej državi. Med regijami, kjer upad brezposelnosti najvišji, je tudi zasavska kohezijska regija.

V Trbovljah je bilo v letošnjem septembru registriranih 821 oseb, največ s končano osnovno šolo ali nižjo izobrazbo. Podoben trend je moč opaziti tudi v Zagorju, kjer je bilo skupaj registriranih 510 brezposelnih, in Hrastniku, kjer je bilo v septembru registriranih 420 brezposelnih. Najvišji delež trenutno registriranih brezposelnih predstavljajo osebe, stare 55 let ali več.

Območna služba ZRSZ Trbovlje, ki poleg Hrastnika, Trbovelj in Zagorja pokriva tudi Litijo, je v minulem letu beležila enega največjih upadov brezposelnosti v Sloveniji. Od septembra lani je namreč število registriranih brezposelnih pri tej OS upadlo za sedem odstotkov. Višji upad beležita le OS Novo mesto (7,3 %) in Nova Gorica (9,5 %). Brezposelnost v zasavski statistični regiji se je v septembru znižala tudi v primerjavi z avgustom, in sicer za 2,6 %.

Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje poudarjajo, da bilo je na slovenski ravni med na novo prijavljenimi brezposelnimi največ (več kot polovica) takšnih, ki se jim je iztekla zaposlitev za določen čas. Med zasavskimi brezposelnimi je trenutno največ takšnih, ki so brez službe že več kot tri leta, na drugem mestu pa so osebe, ki so brezposelne dva meseca ali manj.

OS Trbovlje trenutno razpisuje 434 prostih delovnih mest, od katerih jih velik delež predstavljajo delovna mesta v zdravstvu.

MD

Foto: arhiv Savus