V Galeriji Medija je od petka, 8. aprila, na ogled razstava mariborskega mojstra fotografije Branimirja Ritonje. Predstavlja se s projektom Ostanki svetlobe.

Branimir Ritonja s projektom poskuša predstaviti probleme, ki tarejo slovensko družbo, fotografije pa so bile posnete v okolici Maribora. Kustosinja razstave Sara Nuša Grabner Golob je ob razstavi zapisala: »Serija fotografij Ostanki svetlobe je produkt fotografove večletne meditacije na temo spreminjajočih se dinamik v oblikovanju družbe in njenega odnosa do narave. Sam naslov izraža glavne plasti, ki se zrcalijo v likovni ekspresiji fotografij. Osnova fotografije, izražena tudi v sami etimologiji besede, je “risanje s svetlobo”. Svetloba za nas (kot filozofski miselni eksperiment drevesa v gozdu, ki ne pade, če ga nihče ne sliši pasti) ne obstaja, če ni ujeta z očmi ali zabeležena na fotografski film. Prav niansirana uporaba svetlobe je najbolj značilna za ustvarjanje Branimirja Ritonje v tem obdobju. Fotografije, ki slogovno spominjajo na piktorialistično tradicijo fotografiranja, so dopolnjene s pripovedno noto. Navidezno naključni prizori so povezani z raziskovanjem človekovih posegov v naravo. Zapuščena polja, ki jih ne izkoriščamo več za pridelovanje, temveč za postavitve vedno novih tovarn, trgovskih kompleksov in ostalih orodij kapitalizma, ostanejo uničena še dolgo po tem, ko se le-ta preselijo na nove, večje prostore.«

Savus

Foto: arhiv Savus