četrtek, 25 aprila, 2024

Iz te kategorije

70-letnica trboveljske gimnazije

V tem obdobju se je izmenjalo prav toliko generacij in izšolalo mnogo znanih Zasavčanov. Predstavniki različnih generacij z gosti so tako na prireditvi z veseljem obujali spomine na svoje gimnazijske dni. Med drugim je bilo med besedami, ki so jih izrekli predstavniki Gimnazije in Občine Trbovlje slišati, da dobre šole niso samo gole stene, klopi, table in igrišča… V Trbovljah se izobražujejo ustvarjalni, svobodni in kritično misleči ljudje, ki se lahko enakovredno postavijo ob bok mladim z vsega sveta.
Gimnazijo v Trbovljah so želeli ustanoviti že leta 1908 kot šolo v slovenskem jeziku, vendar je takratno namero prekinila prva svetovna vojna. Med obema vojnama je bila ustanovitev šole politično in ne več nacionalno vprašanje. Takrat je očitno vladal strah pred izobraženim delavstvom, meščanska šola, kot predhodnica gimnazije, je začela delovati leta 1926. Šele 5. septembra 1945 je bila v Uradnem listu SNOS št. 32 objavljena Uredba ministrstva za prosveto o gimnazijah v šolskem letu 1945/46, s katero se je ustanovila mešana gimnazija v Trbovljah. Čeprav se zdi, da gimnazija ostaja ves čas nespremenjena, pa temu ni tako. Ob ustanovitvi je izvajala prvih pet razredov, dodeljena ji je bila pravica do postopnega odpiranja višjih razredov. Takrat je bila gimnazija še osemletna šola. Leta 1958, ko se je uzakonila osemletna osnovna šola, pa so gimnazije postale štiriletne. Učitelji in ravnatelji se že od ustanovitve srečujejo s spremembami predmetnikov, zaključka izobraževanja, s številnimi reformami, ki bolj ali manj posegajo v organizacijo srednješolskega izobraževanja. V šolskem letu 1964/65 je bilo v Sloveniji 34 gimnazij, danes je samo splošnih 56, kar kaže na to, da se je položaj gimnazij v naši družbi bistveno spremenil. Danes gimnazija daje dijakom široko splošno izobrazbo in dobro pripravo za študij.

Avtor: TPK

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor