ponedeljek, 27 maja, 2024

Iz te kategorije

Država naj izpolni obljube

»Od leta 2005 in verjetno še prej prej smo Zasavci deležni veliko obljub, vendar od teh je težko živeti,« pravi predsednik OREZ Tomaž Trotovšek. »Zato zahtevamo, da odgovorni sprejmejo konkretne odločitve ali pa imajo toliko poguma in nam povedo, da z energetskimi projekti ne št. 32 objavljena Uredba ministrstva za prosveto o gimnazijah v šolskem letu 1945/46, s katero se je ustanovila mešana gimnazija v Trbovljah. Čeprav se zdi, da gimnazija ostaja ves čas nespremenjena, pa temu ni tako. Ob ustanovitvi je izvajala prvih pet razredov, dodeljena ji je bila pravica do postopnega odpiranja višjih razredov. Takrat je bila gimnazija še osemletna šola. Leta 1958, ko se je uzakonila osemletna osnovna šola, pa so gimnazije postale štiriletne. Učitelji in ravnatelji se že od ustanovitve srečujejo s spremembami predmetnikov, zaključka izobraževanja, s številnimi reformami, ki bolj ali manj posegajo v organizacijo srednješolskega izobraževanja. V šolskem letu 1964/65 je bilo v Sloveniji 34 gimnazij, danes je samo splošnih 56, kar kaže na to, da se je položaj gimnazij v naši družbi bistveno spremenil. Danes gimnazija daje dijakom široko splošno izobrazbo in dobro pripravo za študij. TPK bo nič in so do danes v pogovorih držali figo v žepu.«
OREZ je tako ponovno podal svoje zahteve. Od odgovornih med drugim pričakuje, da sprejmejo odločitev o nadaljnjih aktivnostih glede gradnje HE na srednji Savi z jasno časovno dinamiko ter pri tem upoštevajo tudi sklep, ki ga je sprejela vlada pod vodstvom Alenke Bratušek o prednostni obravnavi tematike. Pričakujejo tudi zagotovitev sredstev za zapiralna dela RTH v skladu s potrjenim načrtom zapiralnih del in podaljšanje pogodbe o zagotavljanju terciarne regulacije s plinskimi bloki na lokaciji TET. Prepričani so, da je TET še nadaljnje upravičena do izvajanja sistemskih storitev v prenosnem omrežju EE sistema. Med drugim je sedmega julija uspešno zagnala oba stara plinska bloka, da je pripomogla k ravnovesju EES sistema, ta dan močno obremenjenega tudi zaradi neuspešnih zagonov plinskih blokov TEŠ.

TPK

Isti avtor